Split: Udruge osoba s invaliditetom pokrenule inicijativu za osiguranjem pristupačnosti Zavoda za vještačenje

Nepokretni i slabije pokretni korisnici usluga Zavoda i dalje se vještače u dvorištu zgrade, na parkiralištu u automobilima i slično

 

Udruge za zaštitu prava osoba s invaliditetom Splita već dvije godine pojedinačno upozoravaju nadležne institucije da su prostorije Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanju osoba s invaliditetom, Područni ured Split, zbog arhitektonskih prepreka nepristupačne nepokretnim i slabije pokretnim osobama. Upozoravano je i da prostor i uvjeti rada nisu primjereni zaposlenicima niti korisnicima usluga Zavoda među kojima su sve osobe s invaliditetom Splitsko-dalmatinske županije.

Unatoč višekratnim upozorenjima nadležnom Ministarstvu, ravnateljstvu Zavoda te Uredu pravobraniteljice za osobe s invaliditetom, te unatoč brojnim napisima u medijima, stanje je nepromijenjeno od osnivanja Zavoda i formiranja Područnog ureda u Splitu 1. siječnja 2015. godine. Nepokretni i slabije pokretni korisnici usluga Zavoda i dalje se vještače u dvorištu zgrade, na parkiralištu u automobilima i slično.

Od nadležnih institucija opetovano je stizao odgovor da se „intezivno radi na mogućem preseljenju Područnog ureda u Splitu u primjereniji prostor“. Identično pisano očitovanje ravnateljstva Zavoda datira od 30. prosinca 2015. godine, kao i od 31. siječnja 2017. godine.

Takvo (ne)činjenje suprotno je svim međunarodnim standardima zaštite prava osoba s invaliditetom, UN-ovoj Konvenciji o pravima osoba s invaliditetom i pozitivnim propisima Republike Hrvatske kojima se osobama s invaliditetom mora omogućiti korištenje javno dostupnih resursa, a posebice usluga ustanove koja je prva stepenica u ostvarivanju njihovih materijalnih i nematerijalnih prava.

Svjesni da od nadležnih instituacija ne možemo očekivati da navedeni problem samoinicijativno riješe, uvodno naznačene udruge za zaštitu prava osoba s invaliditetom su na sastanku održanom dana 13. veljače 2017. godine osnovale Inicijativu za pristupačno vještačenje.

Cilj Inicijative je ustrajati u zahtjevu prema nadležnim tijelima da se prostorije Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, Područni ured Split, premjeste na prikladnu lokaciju s primjerenim prostornim i radnim uvjetima koje će biti pristupačne svim korisnicima usluga. Očekujemo da će se našim nastojanjima pridružiti i druge udruge za zaštitu prava osoba s invaliditetom iz cijele Splitsko-dalmatinske županije.

Maja Karaman Grbavac  (u ime Inicijative za pristupačno vještačenje)

 

Povezane vijesti