Spomenici nepristupačnosti: Upravna škola Zagreb

Upravna škola Zagreb nalazi se na adresi Prilaz baruna Filipovića 30 i nažalost svrstala se u "spomenike nepristupačnosti" za osobe u invalidskim kolicima jer je u potpunosti neprilagođena njihovim mogućnostima kretanja.

 

Škola je nastala spajanjem dviju različitih srednjih škola koje su u samom početku svog rada djelovale individualno. Birotehnička škola počela je s radom daleke 1953. godine i to u obliku birotehničkih tečajeva, da bi kao četverogodišnja škola započela s radom 1968 godine. Upravna škola registrirana je 1961. godine.

Poznatom Šuvarovom reformom školstva u Republici Hrvatskoj 1977. godine, osnovan je Centar Usmjerenog obrazovanja za upravu i pravosuđe. U sastav Centra ušle su četiri škole (Upravna škola, Birotehnička škola te I. i IV. gimnazija). Centar je bio smješten u zgradi gimnazije na Rooseveltovom trgu 5 (sadašnji muzej "Mimara"). U prvotnom razdoblju Centar je radio i na lokacijama Gundulićeva 12 i Berislavićeva 16.

Reformom školstva u Republici Hrvatskoj i Odlukom Skupštine grada Zagreba ukinut je Centar usmjerenog obrazovanja za upravu i pravosuđe (1991. godine). Time ponovo počinju s radom sljedeće škole: Birotehnička škola, I. i IV. gimnazija. Do iseljenja gimnazija u nove prostore Birotehnička škola je radila na lokacijama: Varšavska 17, Gundulićeva 12 i Ivanićgradska 41/a, a nakon preseljenja gimnazija u nove prostore Birotehnička škola napušta lokaciju Ivanićgradska. U to vrijeme, početkom 1992. god., Birotehnička škola mijenja ime u Upravna i birotehnička škola.

Od 1992. do kraja ožujka 2013. škola radi na tri lokacije: Varšavska 17 - sjedište škole, Gundulićeva 12/II. kat, Rooseveltov trg 5 - dvorana za tjelesnu i zdravstvenu kulturu. Dvije šk. god. (1991/92. i 1992/93.) učenici su upisivali trogodišnji program za zanimanje Administrativni sekretar. Nakon odobrenja Ministarstva prosvjete i športa od 1993/94. šk. god. učenici upisuju zanimanje Administrativni tajnik u trajanju od četiri godine, a od šk. god. 1995/96. i program za zanimanje Upravni referent u trajanju od četiri godine. 2004. godine dolazi do promjene programa i naziva zanimanja Administrativni tajnik u zanimanje Poslovni tajnik.

Od 2013. škola djeluje na adresi Prilaz baruna Filipovića  30 i nastava se odvija na prvom i drugom katu zgrade i učenici se obrazuju za tri zanimanja:  poslovni tajnik, upravni referent i administrator.

Pozivamo sve čitatelje In Portala da pošalju fotografije, s kratkim tekstom, javnih institucija u koje im je onemogućen pristup zbog građevinskih barijera, na adresu: anitablazinovic@gmail.com, ili na adresu redakcije.  Moramo se sami izboriti za svoja temeljna ljudska prava, u što spada i pravo na pristupačnost.

 

Tekst: Anita Blažinović