Sirene za uzbunu na Kajzerici: Vježba evakuacije i spašavanja za djelatnike ustanove URIHO

Riječ je o provedbi zaštite i spašavanja osoba s invaliditetom u najstarijoj zaštitnoj radionici na području Republike Hrvatske

 

Ako ste se prestrašili zbog sirena za uzbunu u petak, 10. studenog u 13 sati na adresi Avenija Dubrovnik 5, možete odahnuti jer se srećom radi o vježbi evakuacije i spašavanja održanoj u radnim prostorima ustanove URIHO. 1 (40).JPG 1 (39).JPG 1 (38).JPG 1 (37).JPG 1 (36).JPG 1 (35).JPG 1 (34).JPG 1 (33).JPG 1 (32).JPG 1 (31).JPG 1 (30).JPG 1 (29).JPG 1 (28).JPG 1 (27).JPG 1 (25).JPG 1 (24).JPG 1 (23).JPG 1 (22).JPG 1 (21).JPG 1 (58).JPG 1 (57).JPG 1 (56).JPG 1 (55).JPG 1 (54).JPG 1 (53).JPG 1 (52).JPG 1 (51).JPG 1 (50).JPG 1 (49).JPG 1 (48).JPG 1 (47).JPG 1 (46).JPG 1 (45).JPG 1 (44).JPG 1 (43).JPG 1 (42).JPG

Vježba evakuacije i spašavanja odrađena je u suradnji Javne vatrogasne postrojbe grada Zagreba, vatrogasne postaja Novi Zagreb i ustanove URIHO.

Riječ je o provedbi zaštite i spašavanja osoba s invaliditetom u najstarijoj zaštitnoj radionici na području Republike Hrvatske, a vježbi su prisustvovali djelatnici Ustanove, gosti iz Zavoda za unapređivanje zaštite na radu, Ureda za upravljanje u hitnim situacijama i predstavici medija.

Cilj vježbe je uvježbavanje i provjera osposobljenosti odgovornih osoba u provedbi evakuacije i spašavanja, provjera osposobljenosti radnika za gašenje i rukovanje vatrogasnim aparatima za početno gašenje požara, provjera osposobljenosti radnika za pružanje prve pomoći ozlijeđenima u skladu s Planom evakuacije i spašavanja.

Ovom prilikom vatrogasci su pokazali pravilno rukovanje aparatom za gašanje požara, pojasnili su i razlike u serijama protupožarnih aparata, opisali pristup prema vatri, educirali prisutne o vlastitoj sigurnosti tijekom gašanja požara.

Nakon simulacije gašanja požara prikazano je kako pomoći stradalima u požaru. Jedan sudionik pokazne vježbe bio je bez svjesti, a drugi u stanju prividne smrti. Pokazano je kako se umjetnim disanjem i masažom srca može spasiti život čovjeku koji je u stanju prividne smrti, zatim kako se zaustavlja krvarenje, kako se tretiraju opekotine dišnih putova kad dođe do inhalacije plinova koji su toksični. Druga situacija je kad je pacijent bez svijesti i ne može komunicirati, a postoji opasnost da će se ugušiti pa ga je potrebno staviti u bočni položaj.

U vježbi evakuacije i spašavanja sudjelovali su djelatnici ustanove URIHO koji su prošli predavanja, edukaciju i pokazali se u najboljem svjetlu. Naglašeno je da je najvažnije znati se snaći i ne prepustiti se panici.

Ovakve vježbe su važne u svakom radnom okruženju, a osnovne radnje spašavanja života i gašenja požara bi trebao znati svaki građanin.

Za organizaciju i sigurnost pobrinuli su Krešo Sirovec i Ivan Oreč, stručnjaci zaštite na radu iz Odjela zaštite na radu ustanove URIHO pa je vježba protekla u najboljem redu.

Anita Blažinović