Stručni skup: Pravo i interes učenika s teškoćama u razvoju

Iz Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom izlaganje je održala Mira Pekeč-Knežević, zamjenica Anke Slonjšak, koja je na zadanu temu istaknula značenje nastave tjelesne i zdravstvene kulture za djecu s teškoćama u razvoju

Mira Pekeč-Knežević

U Ministarstvu znanosti i obrazovanja, a u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje, održan je državni stručni skup za voditelje županijskih stručnih vijeća tjelesne i zdravstvene kulture Republike Hrvatske i liječnike školske medicine – voditelje služba za školsku medicinu pri zavodima za javno zdravstvo svih županija u Republici Hrvatskoj.

Ciljevi skupa bili su razmjena iskustava sudionika u radu s učenicima s teškoćama u razvoju; rasprava o problematici tumačenja i postupanja slijedom članka 80.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi u kojemu je propisan postupak oslobađanja učenika te daljnji dogovori o modelima zajedničkog postupanja liječnika školske medicine i učitelja/nastavnika tjelesne i zdravstvene kulture u radu s učenicima s teškoćama u razvoju.

Iz Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom izlaganje je održala Mira Pekeč-Knežević, zamjenica Anke Slonjšak, koja je na zadanu temu istaknula značenje nastave tjelesne i zdravstvene kulture za djecu s teškoćama u razvoju. U slučaju da učenik zbog zdravstvenih teškoća ili invaliditeta ne može u punom opsegu sudjelovati u aktivnostima tjelesne i zdravstvene kulture, nužno je omogućiti mu sudjelovanje u onom opsegu kojemu razvojne teškoće ili invaliditet neće ugroziti sigurnost te zdrav fizički i mentalni razvoj.

Djelotvorno inkluzivno obrazovanje pretpostavlja osiguravanje razumne prilagodbe koja je podešavanje odgojno obrazovnog okruženja na način koji u najvećoj mjeri s obzirom na individualne potrebe učenika s teškoćama osigurava njihovo sudjelovanje u svim obrazovnim područjima uključujući i nastavu tjelesne i zdravstvene kulture. Osiguranje razumne prilagodbe u nastavi tjelesne i zdravstvene kulture obveza je i ne smije ovisiti o dijagnozi već se mora zasnivati na procjeni društvenih prepreka i na primjeni kreativnih postupaka i aktivnosti sukladno individualnim specifičnostima u odnosu na vrstu i stupanj teškoće.

Pravo je i interes učenika s teškoćama sudjelovati u aktivnostima nastave tjelesne i zdravstvene kulture uz odgovarajuću prilagodbu. Razvojna teškoća ili invaliditet učenika ne smiju biti razlogom potpunog oslobađanja od nastave tjelesne i zdravstvene kulture, a to se nerijetko dešava. Nastavu tjelesne i zdravstvene kulture potrebno je unaprijediti i omogućiti učenicima s teškoćama da uz prilagodbu programa i individualizaciju postupaka u nastavi da učenici dobiju priliku pokazati i razviti vještine i talente u punom potencijalu.

Na skupu su sudjelovali i profesori na kolegiju Kineziterapija i Kineziološka metodika s Kineziološkog fakulteta u Zagrebu, predsjednik Hrvatskog kineziološkog saveza, predsjednica Udruge kineziologa Grada Zagreba i Zagrebačke županije i viši savjetnici za stručne službe i razrednu nastavu Agencije za odgoj i obrazovanje.

Božica Ravlić

 

Povezane vijesti