Ministarstvo socijalne politike: Poziv udrugama osoba s invaliditetom za prijavu novih korisnika osobne asistencije

Predviđa se da bi se sukladno raspoloživim sredstvima usluga osobne asistencije osigurala za 280 novih korisnika

Ministrica Nada Murganić

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je poziv udrugama osoba s invaliditetom i udrugama koje djeluju u korist osoba s invaliditetom da prijave potencijalne nove korisnike usluge osobne asistencije. 

Prijava novih potencijalnih korisnika u svrhu procjene od strane Odbora za utvrđivanje potrebe za uslugom osobne asistencije je preduvjet za udruge koje planiraju prijaviti projektne prijedloge s novim korisnicima usluge osobne asistencije u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga 'Razvoj usluga osobne asistencije za osobe s invaliditetom-faza II', kojeg Ministarstvo planira objaviti u svibnju 2018. godine, a koji se sufinancira iz Europskog socijalnog fonda, unutar Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Nakon obavljene stručne procjene svih predloženih korisnika, Odbor izrađuje listu svih korisnika kojima će se osigurati usluga osobne asistencije, te udruzi dostavlja Uvjerenje Odbora za utvrđivanje potrebe za uslugom osobne asistencije o ispunjavanju uvjeta za primanje usluge osobne asistencije, iz kojeg je vidljivo koji su korisnici prihvatljivi za osiguravanje usluge osobne asistencije. Predviđa se da bi se sukladno raspoloživim sredstvima usluga osigurala za 280 novih korisnika.

Rok za podnošenje prijava je do završetka projekata.

Poziv i upute o potrebnoj dokumentaciji dostupni su na poveznici mdomsp.gov.hr.

Božica Ravlić

 

Povezane vijesti