MOJA PRIČA Petar Gatarić

Borite se za samoodređenje, jednake mogućnosti i samopoštovanje. Ništa o nama bez nas - poruka je predsjednika Udruge osoba s invaliditetom Križevci 

 

Petar Gatarić osoba je s  90-postotnim invaliditetom. U Udruzi osoba s invaliditetom Križevci djeluje volonterski od 2000. godine. 

- U početku sam  bio član Upravnog odbora, a sada u četvrtom mandatu sam predsjednik  Udruge. Svoje djelovanje u Udruzi usmjerio sam na skrb o zaštiti prava ranjivih društvenih skupina, kao što su osobe s invaliditetom te djece s teškoćama u razvoju. Posebnu pozornost posvetio sam osiguranju primjene suvremenih tehničkih pomagala i novih tehnologija radi unaprjeđenja mobilnosti osoba s invaliditetom na području grada Križevaca i okolnih općina. Posebno sam ponosan na projekt 'Chocolateria Cris' iz kojeg je osnovano društveno poduzeće i integrativna radionica Hedona d.o.o. Križevci, čija osnovna djelatnost je proizvodnja čokolada i pralina i ostalih konditorskih proizvoda. U Hedoni je zaposleno osamnaest djelatnika od čega devet osoba s invaliditetom - kaže nam Gatarić.

Udruga provodi brojne projekte, broji 632 člana, a registrirana je 23. ožujka 1999.

- Zapažen je rad naše Udruge, ali je još uvijek potrebno senzibilizirati javnost u promicanju i zaštiti prava osoba s invaliditetom kakao bi se te osobe uključile u određene sfere života u lokalnoj zajednici, a i šire. Godine 2006. Udruga je aktivirala svoju web stranicu www.uik.hr, tako da osobe s invaliditetom,koje su u mogućnosti, mogu i tako vidjeti sva prava, događanja, aktivnosti naše Udruge, a mogu nas pratiti i ostali građani Lijepe naše. Jednim projektom osigurali smo 'info kiosk', besplatni pristup internetu za naše članove - priča nam predsjednik  UIK Križevci.

Ova Udruga već dugi niz godina uspješno surađuje s lokalnom i regionalnom samoupravom.

Udruga ima prostorne i materijalne kapacitete za uspješan rad i provođenje aktivnosti udruge. Kada govorimo o materijalnim kapacitetima od posebne važnosti za djelovanje Udruge su i dva kombi vozila, od kojih je jedno u potpunosti prilagođeno za prijevoz odraslih i djece s najtežim stupnjem oštećenja.     

- Trenutačno u Udruzi imamo 30 zaposlenih osoba (22 osobe na poslovima osobnog asistenta, tri osobe na poslovnima člana mobilnog tima, jedna osoba na poslovima projekt menadžera, jedna osoba na poslovima kreativne radionice, jedna osoba na poslovima vozača, jedna osoba na poslovima tajnice i jedna osoba na poslovima administrativnog referenta).

Pružamo razne oblike pomoći osobama s invaliditetom ostvarivanje povlastica na osnovi članstva i po osnovi invaliditeta, posudba ortopedskih pomagala, a najznačajnija je usluga prijevoza prilagođenim kombi vozilom Udruge za nepokretne osobe za njihove osobe a i službene potrebe. Sudjelujemo na raznim simpozijima okruglim stolovima i radionicama vezanim za osobe s invaliditetom u organizaciji SOIH-a, HSUIR-a, HSUTI-ja. Također sudjelujemo u susretima osoba s invaliditetom diljem Lijepe naše gdje u športskim natjecanjima postižemo zapažene rezultate, a najznačajnija je izmjena iskustava kako osobnih tako i u donosu na rad samih udruga. Tradicionalno svake godine na dan 7. rujna održavaju Susreti osoba s invaliditetom u Križevcima - zadovoljan je Gatarić.

Udruga osoba s invaliditetom Križevci ima višegodišnje iskustvo u provedbi projekata i programa financiranih iz europskih i nacionalnih fondova. Do sada je bila nositelj na tri projekta, u četiri projekta je sudjelovala u svojstvu partnera te je na jednom projektu bila suradnik. Kao nositelj, u periodu od 2013. do 2015. godine, provodila je EU projekt 'Integracija djece s poteškoćama iz Križevaca i okolice u redovni obrazovni sustav', čija je ukupna vrijednost iznosila 247.178,00 eura. Nastavno u periodu od 2015. do 2016. godine uspješno je provela EU projekt 'Usluge osobne asistencije' u ukupnoj vrijednosti od 292.944,01 kuna te je trenutno u implementaciji EU projekta 'Usluge osobne asistencije II' ukupne vrijednosti 1.355.670,91 kuna i projekta 'Aktivni i uključeni - mobilnošću i senzibilnošću do zaposlenja' vrijednosti 516.702,53 kuna osiguranih sredstvima iz Europskog socijalnog fonda. U periodu od 2011. do 2015. godine

Udruga je bila partner na projektima financiranim sredstvima Europske unije 'Mobilnošću do zaposlenja', 'Osnaživanje obitelji i djece s teškoćama u razvoju', 'Deinstitucionalizacija i prevencija institucionalizacije osoba s intelektualnim teškoćama putem podizanja razine kvalitete udomiteljstva – DEQUAL' i 'Program: Inovativni ruralni centar za inkluziju - PRI RUCI', te u istom periodu suradnik na projektu 'Mreža informatičkih škola pri ustanovama za trajnu naobrazbu u ruralnim i semiurbanim sredinama'.

Upravljanjem projektima i programima, kao i pozitivnim upravljačkim iskustvom, u velikoj smo mjeri poklonili važnost programskom i organizacijskom razvoju, osiguranju financijske održivosti i provedbi aktivnosti prema svojim neposrednim korisnicima-članovima (osobe s invaliditetom i djeca s teškoćama u razvoju). Kako bi ispunili kvalitetnu misiju uspješno realiziranim  mjerama i aktivnosti iz programa i projekata u velikoj mjeri smo pružali kvalitetnije usluge svojim korisnicima; pojačali ljudske potencijale; povećali stručnost, transparentnost, dobro i racionalno upravljanje resursima Udruge te povećali kvalitetu upravljanja Udrugom.

S ovakvom postignutom zrelošću, entuzijazmom i upravljanjem projektima i programima, upravljanjem Udruge trebamo nastaviti unaprjeđivati svoj rad kako bi što kvalitetnije odgovorili na potrebe  i izazove organiziranog pokreta osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju - kaže nam Petar.

Županija i Grad Križevci u svim našim projektima i programima su partneri i tako zajednički rješavamo sve probleme s kojim se susreću osobe s invaliditetom. Djeca s teškoćama u razvoju uključuju se u redovni vrtić, škole, osiguravaju se asistenti u nastavi, zbrinjavaju se odrasli članovi i obitelji i uklanjaju predrasude - pozitivno će Gatarić.

- U tijeku je izrada Nacrta križevačke strategije za izjednačavanje mogućnosti osoba s invaliditetom za razdoblje 2019 – 2022. godine, koja će biti usvojena na sjednici Gradskog vijeća Grada Križevci u toku travnja ove godine. Unaprjeđenje i razvoj društvenog poduzeća i integrativne radionice Hedona – križevačke čokolaterije i preseljenje u novi poslovni prostor u Razvojni centar i tehnološki park. Cilj Udruge u narednom periodu je također kroz svoju programsku orijentaciju, provođenja mjera i aktivnosti kroz programe i projekte omogućiti osobama s invaliditetom ista građanska prava i životne izbore kao što ih imaju i osobe bez invaliditeta - kaže Gatarić.

- Borite se za samoodređenje, jednake mogućnosti i samopoštovanje. Ništa o nama bez nas - Gatarićeva je poruka osobama s invaliditetom.

Anita Blažinović

 

Povezane vijesti