MOJA PRIČA Miljenka Radović

Naši članovi volontiraju i pomažu drugim osobama s invaliditetom. Tako pokazuju da nisu bespomoćni, da mogu biti korisni članovi zajednice, a samim time izgrađuju i sebe te potvrđuju svoje vrijednosti, kaže predsjednica Društva osoba s tjelesnim invaliditetom Međimurske županije

 

Miljenka Radović predsjednica je Društva osoba s tjelesnim invaliditetom Međimurske županije od 2012. godine.

- Članica sam Društva osoba s tjelesnim invaliditetom Međimurske županije od 2009. godine. Već prilikom učlanjenja naglasila sam da se želim uključiti u rad Udruge, da želim pomoći, da sam spremna svoja znanja, sposobnosti i iskustva staviti na raspolaganje. Tada sam imala 20 godina radnog iskustva, od kojih 12 godina na rukovodećim poslovima u lokalnoj samoupravi.

Pozvana sam, 2011. godine od tadašnjeg tajnika Udruge da pomognem u izradi prijavnice za natječaj koji je raspisalo tadašnje Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi a vezano uz širenje mreže socijalnih usluga u zajednici. Izrađena je projektna prijava pod nazivom 'Ponudimo više'. Projektna prijava je omogućila pružanje usluge poludnevnog boravka, pomoć i njegu u kući, radionice za unapređenje vještina i znanja osoba s invaliditetom radi lakšeg uključivanja na tržište rada i uslugu prijevoza. Radilo se o prvom velikom projektu Udruge koji je dobio podršku, a ujedno je osigurao pružanje socijalnih usluga koje do tada nisu pružane našim članovima. Dodatna vrijednost te prijave je što je omogućila pružanje navedenih usluga kroz tri godine. Ovaj program provodimo i danas.

Godine 2012. tadašnja predsjednica Udruge podnijela je ostavku i predloženo mi je da preuzmem tu ulogu, uz obećanje da me se neće previše uključivati, da mogu i dalje obavljati svoj posao. Prihvatila sam, misleći da se radi o obavezi u trajanju od jedne godine, s obzirom na to da sam 'ušla' u mandat.

U tih godinu dana upoznala sam način funkcioniranja udruge, potrebe članova, općenito probleme s kojima se susreću udruge i osobe s invaliditetom. Shvatila sam da se mora okrenuti nova stranica u načinu rada i pristupu članovima, da se ne trebamo zadržati samo na druženjima i organizaciji dviju godišnjih manifestacija, da treba iskoristiti mogućnosti koje daju novi izvori financiranja, a sve u korist članova.

Na redovnoj izbornoj skupštini, održanoj u proljeće 2013. godine izabrana sam za predsjednicu za idući 4-godišnji mandat. Sad sam u drugom mandatu - priča Radović.

Broj članova stalno raste, danas je to 690 članova. Kad govorimo o aktivnostima, prije svega bih spomenula socijalne usluge. Osnovna usluga, ujedno i nasušno potrebna tridesetorici naših članova je usluga osobnog asistenta. Navedenu uslugu pružamo 21 našem članu, a očekujemo da ćemo osigurati osobnog asistenta za još 10-ak naših članova.

 

Pružamo uslugu pomoći u kući za ukupno 111 korisnika. Uslugu poludnevnog boravka pružamo 30-ak naših članova. Ove socijalne usluge financiramo iz Europskog socijalnog fonda.

S obzirom na to da je skoro polovica članova starije životne dobi prilagodili smo većinu aktivnosti njihovim potrebama. Organiziramo različite kreativne i sportsko-rekreativne aktivnosti, vježbanje u bazenima i dvoranama. Posjećujemo i organiziramo druženja sa srodnim i prijateljskim udrugama. Organiziramo i posjete marijanskim svetištima u Mariji Bistrici i Međugorju.

Pružamo uslugu pomoćnika u nastavi za osmero djece u osnovnim i srednjim školama. Osigurali smo ranu intervenciju djeci s teškoćama u razvoju, predškolskog uzrasta. Pružamo uslugu logopeda, psihologa, pravnog savjetovanja. Organiziramo različite edukacije, radionice, savjetovanja, humanitarnu pomoć članovima. Pružamo psihosocijalnu podršku i savjetovanje zaposlenim roditeljima u cilju postizanja kvalitetnijeg obiteljskog okruženja i odgoja djece s teškoćama u razvoju.

Radimo na prevenciji nasilja među djecom u osnovnim školama na području Međimurske županije. Nastojimo uključiti volontere u pomoć osobama s invaliditetom i u rad Udruge. Posebno sam ponosna na novi vid volontiranja koji smo uveli. To je tzv. inkluzivno volontiranje. Osobe s invaliditetom, naši članovi volontiraju, pomažu drugim osobama s invaliditetom. Tako pokazuju da nisu bespomoćni, da oni mogu biti korisni članovi zajednice, a samim time i izgrađuju sebe, potvrđuju svoje vrijednosti.

 Intenzivno radimo na jačanju radnih potencijala osoba s invaliditetom za što mislim da je jedan od velikih problema osoba s invaliditetom. U tom dijelu smo aktivno uključeni. Osnovali smo društveno poduzeće pod nazivom Naš izvor d.o.o. u kojem su zaposlene četiri osobe s invaliditetom. Radimo kožnu galanteriju od otpadaka od kože.

U socijalne i druge usluge koje pružamo, aktivnosti koje provodimo uključeno je, na godišnjoj razini, više od 400 članova. Mogu reći da gotovo svakom tko traži određenu uslugu istu osiguravamo - ističe predsjednica DOSTI Međimurske županije.

No, projektno financiranje ne ulijeva sigurnost članovima.

-Problem je što je većina usluga koja pružamo i aktivnosti koje se organiziraju vezana uz projektno financiranje, naime traje jednu godinu. Jedan dio usluga, kao što je usluga osobnog asistenta i usluga pomoći u kući pruža se na period od tri godine. Najgore što se može dogoditi je da se te, osnovne usluge osobama s invaliditetom prestaju financirati. To je nešto na što moramo djelovati svi mi, voditelji udruga osoba s invaliditetom - kaže Radović.

Veliki problem za članove predstavlja prijevoz i mobilnost.

- Jedan od osnovnih problema naših članova, ali i drugih, starijih, teže pokretnih osoba je problem prijevoza. Međimurska županija je gusto naseljeno područje, ali slabo, gotovo nikako prometno povezano. Mali je broj autobusa i autobusnih linija, a niskopodnih autobusa nema.

Taj problem nastojimo riješiti s naša tri prilagođena kombi vozila, no to nije dovoljno za naše članove, a o ostalim osobama s invaliditetom i starijim, teže pokretnim osobama da ne govorimo. Kvaliteta života im jako opada zbog nemogućnosti zadovoljavanja osnovnih životnih potreba. Jedan kombi nabavili smo putem humanitarne akcije. U akciju su se uključili građani i pravne osobe s područja cijele Međimurske županije, te jedinice lokalne samouprave kao i Županija.

Nastojimo svojim vlastitim snagama osigurati većinu potreba osoba s invaliditetom - kaže predsjednica.

U planu je izgradnja i uređenje objekta Centar DOSTI. 

- Ona osnovna stvar koju uvijek naglašavam u djelovanju Udruge je kontinuitet. Kontinuitet u pružanju usluga, projekata i programa koje provodimo, rad na jačanju kvalitete i proširenje usluga koje su potrebne našim članovima.

Pred nama je jedan veliki korak za koji se intenzivno pripremamo,a to je gradnja vlastitog objekta. Kupili smo zemljište za izgradnju i uređenje objekta, Centar DOSTI  u kojem ćemo moći pružati usluge cjelodnevnog i poludnevnog boravka, te usluge psihosocijalne rehabilitacije, organiziranja slobodnog vremena i organiziranog prijevoza. Izgradit ćemo zgradu površine 840 četvornih metara neto površine, s podrumom, prizemljem i katom. Podrum je predviđen za rekreativne, sportske i terapijske aktivnosti, prizemlje za pružanje usluge cjelodnevnog boravka i psihosocijalne podrške, a kat je predviđen za opremanje soba za odmor u okviru cjelodnevnog boravka te dvorane za sastanke - priča Radović.

Za kraj, Radović  je citirala  izjavu Stephena Hawkinga, britanskog teorijskog fizičara, osobe s invaliditetom:

'Zapamtite, gledajte u zvijezde, a ne u svoje noge, budite znatiželjni. Ma koliko život težak bio, uvijek postoji nešto što možete raditi i uspjeti u tome. Važno je samo da ne odustanete.'

Anita Blažinović