KARLOVAC Pružanje podrške i pomoći osobama s invaliditetom - žrtvama i svjedocima kaznenih djela i prekršaja

Potrebno je jačanje suradnje svih dionika s krajnjim ciljem pružanja kvalitetnije pomoći i podrške osobama s invaliditetom kada se nađu u situaciji da su žrtve ili svjedoci kaznenog djela ili prekršaja

 

Kao dio programa 'Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela' prošli je tjedan održan Okrugli stol u organizaciji Ženske grupe Karlovac 'Korak' u suradnji sa Savezom udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije.

Tema okruglog stola bila je 'Pružanje podrške i pomoći osobama s invaliditetom – žrtvama i svjedocima kaznenih djela i prekršaja' s ciljem okupljanja predstavnika pravosudnih tijela, institucija, ustanova i udruga koje rade ili dolaze u doticaj s osobama s invaliditetom kao žrtvama i svjedocima kaznenih djela i prekršaja te čuti iskustva u radu kao i prepreke i izazove s kojima se suočavaju.

U ime UOSIKAŽU uz Gordanu Jurčević sudjelovale su Melita Tuškan i Nela Zovko. Koliko je ova tema značajna za osobe s invaliditetom, ali i predstavnike pravosuđa te organizacije koje pružaju podršku žrtvama i svjedocima kaznenih djela, pokazala je i diskusija kroz koju su razmijenjena razna iskustva sudionika.

Jedan od zaključaka zasigurno je potreba jačanja suradnje svih dionika s krajnjim ciljem pružanja kvalitetnije pomoći i podrške osobama s invaliditetom kada se nađu u situaciji da su

Anita Blažinović