Primam invalidninu, ali puno bi mi značilo da se zaposlim

PITANJE: V. P. (24) Nakon što sam završila srednju školu nisam radila ni jedan dan, jer zanimanje koje sam stekla nitko više ne traži. Primam invalidninu, ali puno bi mi značilo da se zaposlim.

 

Zanima me mogu li kao osoba s invaliditetom konkurirati na natječajima za javne radove? Koje uvjete treba zadovoljiti za korištenje mjera javnih radova?

ODGOVOR: Javni rad je mjera čiji je program temeljen na društveno korisnom radu kojeg inicira lokalna zajednica ili organizacije civilnog društva.

Cilj mjere je uključiti nezaposlene osobe u program aktivacije na poslovima društveno korisnog rada.

Ovu mjeru mogu koristiti dugotrajno nezaposlene osobe, osobe s invaliditetom, osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada i mlade osobe, i to podijeljeni tri skupine: 1. skupina: bez obzira na duljinu prijave u evidenciju: hrvatski branitelji, djeca i supružnici poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, žrtve seksualnog nasilja u ratu, hrvatski povratnici/useljenici iz hrvatskog iseljeništva, roditelji s 4 i više malodobne djece, roditelji djece s teškoćama u razvoju, roditelji djece oboljele od malignih bolesti, roditelji udovci i roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja, osobe uključene u probaciju, osobe bez stečene kvalifikacije, osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilant i stranac pod supsidijarnom, odnosno privremenom zaštitom, kao i članovi njegove obitelji, mlade osobe koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i slično, liječeni ovisnici o drogama, osobe koje su završile sa služenjem zatvorske kazne u posljednjih 6 mjeseci, Romi, beskućnici/e, osobe koja pripadaju etničkoj manjini i potreban joj je razvoj jezičnog profila, profila stručnog usavršavanja ili profila radnog iskustva da bi poboljšale izglede za pristup stalnom zaposlenju, mlade osobe do 29 godina prijavljene u evidenciju do 4 mjeseca, mladi do 25 godina prijavljeni u evidenciju dulje od 6 mjeseci, mladi do 29 godina prijavljeni u evidenciju dulje od 12 mjeseci, osobe starije od 50 prijavljene u evidenciju dulje od 6 mjeseci, osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih 3 i više godina

2. skupina: korisnici zajamčene minimalne naknade prijavljeni u evidenciju nezaposlenih

3. skupina: osobe starije od 50 godina prijavljene u evidenciju kraće od 6 mjeseci, osobe starije od 29 godina prijavljene u evidenciju od 12 do 36 mjeseci.

Kao nezaposlena osoba, kako biste koristili ovu mjeru trebate ispuniti sljedeće kriterije: ako u posljednje tri godine niste radili u javnom radu u vremenu duljem od 12 mjeseci, ako ste korisnici zajamčene minimalne naknade sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi, u javni rad se možete uključiti u nepunom radnom vremenu.

In Portal

 

Povezane vijesti