Društvo osoba s cerebralnom i dječjom paralizom

Uvijek imamo u vidu da su naši članovi ljudi sa potrebama za društvom, zabavom, samoostvarenjem, osnaživanjem i svemu ostalom što čini čovjeka bićem kakvo jest. S tim vodiljama pokušali smo osmisliti programske aktivnosti koje će upotpuniti svakodnevicu članova CeDePe Zagreb - kažu u udruzi

CeDePe - Association of persons with cerebral palsy and polio
CeDePe Zagreb je udruga koja radi za djecu i odrasle osobe s cerebralnom paralizom i ostalim motoričkim teškoćama od 1977. godine pri čemu je većinski vođena od strane osoba s invaliditetom ili njihovih skrbnika. Udruga broji 780 članova svih dobnih skupina koji su uglavnom ovisni o tuđoj pomoći i njezi. 

Temeljni cilj udruge

CeDePe Zagreb je osnovano u cilju promicanja zajedničkih humanitarnih, zdravstvenih, obrazovnih, kulturnih, socijalnih, informacijskih, športskih, rekreacijskih i drugih interesa i prava djece, njihovih roditelja, staratelja i osoba sa invaliditetom nastalih kao posljedica cerebralne i dječje paralize.
Temeljni cilj udruge je da aktivno sudjeluje u neposrednoj primjeni i razvoju socijalnog modela skrbi za svoje članove i njihove obitelji, sukladno odrednicama Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007. do 2015., uz postupno uključivanje sustava u kojemu će te osobe kao subjekti u izjednačenim uvjetima i mogućnostima biti tretirane tako da se u svakodnevnom životu i radu uvažavaju njihove potrebe i poštuje njihovo dostojanstvo.

Princip djelovanja udruge je jednakost svih u pravima i obvezama, samostalnost osoba, poštivanje različitosti, samosvijest osoba, osviještenost zajednice, informirani izbor, razvoj pojedinca i organizacije

U svom dugogodišnjem radu osiguravanja uvjeta za kvalitetan život osoba s invaliditetom i kontinuiranim razvojem znanja stručnog kadra razvili su specifične kompetencije potrebne za uspješno planiranje i upravljanje projektima i programima kroz koje su financirali aktivnosti i socijalne usluge članova i ostalih zainteresiranih korisnika.

Jednakost u pravima i obvezama

CeDePe Zagrebpruža uslugu poludnevnog boravka, specijaliziranog prijevoza, osobnog asistenta, patronaže, razvoja sposobnosti djece s motoričkim teškoćama, radno-terapijsku radionicu, informiranje, savjetovanje, aktivnosti organiziranog ljetovanja, susreta, sportskih aktivnosti i druženja korisnika. Uz navedene usluge, Udruga provodi i organizira aktivnosti samozastupanja, zagovaranja ljudskih prava i jednakih mogućnosti osoba s invaliditetom u gradu Zagrebu, Zagrebačkoj županiji i Republici Hrvatskoj.

Princip djelovanja udruge je jednakost svih u pravima i obvezama, samostalnost osoba, poštivanje različitosti, samosvijest osoba, osviještenost zajednice, informirani izbor, razvoj pojedinca i organizacije.
Jedan od prvih programa CeDePe Zagreb koji se kontinuirano provodi već 25 godina je Veliki klub koji okuplja članove jednom mjesečno kako bi se družili, razmijenili iskustva, sudjelovali u kulturno – umjetničkom programu, edukativnim i športsko – rekreativnim aktivnostima.
Stalna aktivnost je i Mali klub, koji okuplja roditelje i djecu s ciljem razmjene iskustava, socijalizacije i potpore mladim roditeljima. Mali klub organizira kreativne radionice za djecu, predstave, igraonice, športsko – rekreativne aktivnosti.
U sklopu CeDePe Zagreb od 2002. godine djeluje boćarski klub koji okuplja zaljubljenike u sport i boćanje, koji na taj način vježbaju finu motoriku i rekreiraju se. Boćanje je dalo zapažene uspjehe u procesu (re)socijalizacije osoba s cerebralnom i dječjom paralizom, jer im se na taj način omogućava natjecanje na razini osoba bez oštećenja te ih se tako može uvesti u bilo koju društvenu zajednicu.
CeDePe Zagreb već tri godine organizira u suradnji sa Zvezom Sonček rekreativni odmor korisnika u rekreacijskom centru Vrtiče blizu Maribora. Namijenjen je za rehabilitaciju, jahanje, provođenje aktivnog odmora i razonodu, druženje i provođenje slobodnog vremena za djecu, mladež i odrasle.

Poboljšanje kvalitete života

Tijekom 2013. i 2014. godine provode akciju „Korak za moj dom“. Cilj akcije je prikupiti sredstva za kupnju i opremanje stambenog prostora u svrhu razvoja programa stanovanja uz podršku za osobe s cerebralnom i dječjom paralizom starijim od 21 godine koji su spremni za osamostavljivanje, a trenutno žive sa starijim roditeljima.
Kao što navode predsjednik udruge Gordan Klačinski, Zvjezdana Delić (stručna tajnica) i Dario Karačić (koordinator programskih aktivnosti) kroz svoj dugogodišnji rad proveli su mnoge projekte s istaknutim ciljem poboljšanja kvalitete života za djecu i odrasle s cerebralnom i dječjom paralizom, kroz raznovrsne aktivnosti koje uključuju zdravstveni, psihološki i socijalni aspekt življenja.

- Uvijek imamo  u vidu da su naši članovi ljudi sa potrebama za društvom, zabavom, samoostvarenjem, osnaživanjem i svemu ostalom što čini čovjeka bićem kakvo jest. Sa tim vodiljama na umu pokušali smo osmisliti programske aktivnosti koje će upotpuniti svakodnevnicu članova te učiniti CeDePe Zagreb jednim od važnih čimbenika zadovoljstva u životima naših članova - kažu u udruzi.

Božica Ravlić