Waldorfska škola treba vašu pomoć

Opći ciljevi waldorfske osnovne škole su pružiti svakom učeniku opće osnovno obrazovanje, razvijanje pismenosti, sposobnosti izražavanja i stvaranja na hrvatskom jeziku, potpora razvoju identiteta učenika (osobnog, socijalnog), te razvijanje svijesti o kulturnom i nacionalnom identitetu

Osnovna waldorfska škola u Rijeci zahvaćena ekonomskom krizom nalazi se u problemima koji dovode u pitanje njezin opstanak. Školu pohađa 50 učenika od čega 20 posto učenika ima teškoće te radi po prilagođenom programu i individualiziranom pristupu. Većina učenika polazi školu od prvog razreda, a također dio učenika upisan je u školu nakon što su pohađali državne škole.
Dio roditelja zbog otežanih materijalnih uvjeta života nije u mogućnosti plaćati punu cijenu školarine. Zato su pokrenuli akciju "1000 prijatelja po 100 kn“ te su dobrodošle sve uplate na donacijski račun škole: Osnovna waldorfska škola, Zametska 6, Rijeka
HR74 23400091510142330 Privredna banka Zagreb
Pozivaju se svi koji su u mogućnosti da postanu sponzor za jedno ili više djece pokrivši cijelu ili djelomičnu školarinu za ovu 2013./2014. školsku godinu. Iznos cjelogodišnje školarine je 11.040,00 kuna. Kada se javite za koji ste se iznos odlučili odmah će vam poslati ime, sliku te obiteljsku situaciju djeteta za koje će se školarina dodijeliti, također možete posjetiti školu i upoznati se s njenim radom.
Waldorfska škola jedna je od samo tri hrabre alternativne škole u Hrvatskoj (dvije Waldorfske i jedna Montessori), a jedina je u Rijeci te Primorsko-goranskoj i okolnim županijama (cijela zapadna i južna Hrvatska). Radi po Planu i programu koje je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta donijelo 1999. godine. Ministarstvo ZOS financira rad škole sa samo petnaestak posto njenih potreba, ponajviše zbog recesije u svim sektorima, premda su rezultati obrazovanja i odgoja u školi izvrsni. Susjedna nam Slovenija Osnovnu waldorfsku školu u Ljubljani financira sa preko 90%, gotovo kao i državne škole.
Opći ciljevi waldorfske osnovne škole su pružiti svakom učeniku opće osnovno obrazovanje, razvijanje pismenosti, sposobnosti izražavanja i stvaranja na hrvatskom jeziku, potpora razvoju identiteta učenika (osobnog, socijalnog), te razvijanje svijesti o kulturnom i nacionalnom identitetu, uz istovremeno razvijanje svijesti o pripadanju svjetskoj zajednici i humanističkoj kulturnoj tradiciji, upoznavanje s hrvatskom, europskom i svjetskom kulturnom tradicijom, upoznavanje drugih kultura i učenje stranih jezika, te poticanje i potpora skladnog tjelesnog, duševnog i duhovnog razvoja u skladu s njihovim sposobnostima i zakonitostima razvoja (na koje sposobnosti i dimenzije osobnog razvoja se stavlja težište formulirano je posebnim ciljevima).
Osnovna waldorfska škola neprofitna je organizacija, ustanova kojoj je osnivač udruga građana. Udruga "Društvo prijatelja waldorfske pedagogije" 1996. godine osnovala je u Rijeci i waldorfski dječji vrtić „Mala vila“, a 2000. godine Osnovnu waldorfsku školu.
Osnovni je cilj programa škole omogućiti djeci učenje i odrastanje poštujući karakteristike razvojnih faza djetinjstva prema kojima se planiraju i sadržaji i metode rada. Imaju prekrasna iskustva mladih ljudi koji su sada već u srednjim školama i na fakultetima o čemu možete pročitati i na web stranici  info@waldorf-rijeka.hr.

In-Portal

Foto: PIXSELL