Hrvatski savez udruga cerebralne i dječje paralize: Osnaživanje obitelji i djece s teškoćama u razvoju

Konferenciju je otvorio Ivan Vujec, predsjednik HSUCDP, istaknuvši da se ne smijemo orijentirati samo na velike gradove već i na ruralne sredine gdje su prisutni brojni problemi

Hrvatski savez udruga cerebralne i dječje paralize održao je 17. rujna I. Konferenciju projekta "Osnaživanje obitelji i djece s teškoćama u razvoju".

Provedba projekta započela je 21. lipnja 2014. i traje do 20. prosinca 2015. godine, a financira ga EU bespovratnim sredstvima sa 88,08 posto i HSUCDP sa 11,92 psto. Partneri na projektu su Centar za rehabilitaciju Zagreb-podružnica Sloboština, Udruga osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije, Udruga tjelesnih invalida Bjelovar i Udruga invalida Križevci.

Koferenciju je otvorio Ivan Vujec, predsjednik HSUCDP, istaknuvši da se ne smijemo orijentirati samo na velike gradove već i na ruralne sredine gdje su prisutni brojni problemi. Ovakvim projektima se nastoji pomoći članovima preko matičnih udruga da što kvalitetnije i bolje žive i rade te unaprijediti standarde osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju u vlastitim sredinama kako bi bili aktivni sudionici života u zajednici.

"Početni dio projekta je zapošljavanje šest stručnjaka u partnerskim udrugama. Predviđeno je da će oni nakon edukacije koju daje Centar za rehabilitaciju Zagreb – podružnica Sloboština kroz njihova predavanja biti kompetentni pružati uslugu patronaže i rada u dnevnom centru s djecom s teškoćama u razvoju. To znači da roditelji i djeca s teškoćama u razvoju neće imati potrebu odlaziti u Zagreb i okolne centre već će uslugu dobiti direktno u svojoj udruzi", rekla nam je Mirjana Markovinović, izvršna direktorica HSUCDP.

Mr. sc. Teodora Not, predstojnica podružnice Sloboština CRZ objasnila nam je ulogu Centra za rehabilitaciju Zagreb u projektu HSUCDP.

"Centar za rehabilitaciju Zagreb je ustanova koja je poznata da u svojim prostorima prima organizacije civilnog društva i vidjevši natječaj bili smo zainteresirani da repliciramo program za koji znamo da je izuzetno dobar tj. osnaživanje obitelji djece s teškoćama u razvoju kroz patronažnu metodu rada dakle dolaskom u obitelj. Ono što ćemo napraviti i želimo to je da podrška bude sveobuhvatna na način kao što to mi radimo holističkim pristupom te da kolegama i suradnicima koji rade na istom poslu prenesemo svoja znanja obzirom da kažu da smo centar dobre prakse. Smatrali smo da je projekt potrebno pokrenut posebice u županijama od posebne državne skrbi gdje nedostaje takav pristup i naučiti jedan multidisciplinarni tim jer važno nam je da projekt saživi i dalje", protumačila je mr. sc. Teodora Not.

"Već smo surađivali s HSUCDP-om gdje smo kroz informatičke radionice uspjeli informatički opismeniti nekoliko članova s invaliditetom. Ponosni smo da smo jednog polaznika tečaja s cerebralnom paralizom uspjeli i zaposliti. Projekt "Osnaživanje obitelji i djece s teškoćama u razvoju" nam je dobrodošao jer zahvaljujući njemu već smo zaposlili jednu osobu koja radi s 22 naše djece s teškoćama u razvoju. Kroz ovaj projekt težimo da postanemo nešto kao Centar za rehabilitaciju Zagreb. Drago nam je da nas uče kako biti svojevrsni resursni centar u zajednici za specifične ciljane skupine; djecu s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom. Naši roditelji i danas moraju putovati u Zagreb po usluge koje nemaju u našoj županiji. Želimo decentralizirati odlazak u Zagreb što je mogućnost uštede vremena koje roditelji mogu provesti ne samo s djetetom s teškoćama u razvoju već i ostalim članovima obitelji, a prisutno je i financijsko opterećenje. Razvoj socijalnih usluga u zajednici omogućiti će bolju ravnotežu između radnih i obiteljskih obaveza za obitelji djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom", istaknula je Aleksandra Milković, tajnica-voditeljica stručne službe UOSISMŽ.

"Ovaj projekt će imati određeni odjek i rezultate u zajednici. S početkom projekta pronašli smo ciljanu skupinu i stručnjake koji će naučene aktivnosti koristiti i primijeniti u daljnjem radu", kazao je Tomislav Novosel, predsjednik UTIB.

"Već smo započeli individualne razgovore s roditeljima. Kroz projekt pružili bi odgovarajuću skrb i aktivnosti djeci s teškoćama u razvoju uz zapošljavanje stručnog tima odgajatelja i defektologa te rad u dnevnom centru i rad u patronaži", rekla nam je Slađana Milak, koordinatorica projekta UIK.

Nakon završetka projekta bit će izrađen priručnik, odnosno aplikacija koja će stručnjacima, roditeljima i djeci omogućiti dobivanje važnih informacija, od najnovijih terapijskih metoda do zakonodavnog okvira za rješavanje njihovih problema.

Piše: Božica Ravlić


 


  

 

Povezane vijesti