inPOSAO

Osječko-baranjska županija: Udruga osoba s invaliditetom ‘Našički cvijet’ traži voditelja Kluba korisnika

Udruga iz Našica je jedinstvena, socijalno-humanitarna udruga za promicanje humanitarnih, zdravstvenih, odgojnih, obrazovnih, kulturnih, socijalnih, informacijskih, sportskih i drugih interesa osoba s invaliditetom

Gornja Stubica: Osnovna škola traži pomoćnika u nastavi

Ako odabrani kandidat nema valjani dokaz o završenom odgovarajućem programu edukacije, u obavezi je sudjelovati u programu edukacije, a koji će se realizirati kroz minimalno 20 sati

Ivanovo Polje: Udruga osoba s invaliditetom Daruvar traži osobnog asistenta

U opis posla uključeni su poslovi osobne higijene, pripremanja obroka i napitaka, hranjenja korisnika, presvlačenja, vježbanja i obavljanja sitnih kućanskih poslova

Zagreb: Osnovna škola Josipa Račića traži 3 radnika

Prednost imaju osobe s iskustvom u radu kao pomoćnik u nastavi, koje imaju prethodnu već završenu edukaciju za pomoćnike u nastavi i osobe s iskustvom u volontiranju

Sikirevci: Osnovna škola traži učitelja edukatora-rehabilitatora

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi za radno mjesto pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze propisane posebnim zakonom

Čakovec: Udruga gluhih i nagluhih traži pomoćnika gluhim osobama

Udruga gluhih i nagluhih Međimurske županije Čakovec je dragovoljna udruga koja okuplja osobe oštećena sluha i osobe s ugrađenim kohlearnim implantatom s područja Međimurske županije

Centar OZANA traži suradnika u programu psihosocijalne rehabilitacije

OZANA – Dnevni centar za rehabilitaciju i radne aktivnosti nudi poludnevni boravak za osobe s intelektualnim teškoćama uz brojne sadržaje usmjerene provođenju psihosocijalne rehabilitacije

Krapinske Toplice: DV Maslačak traži odgojitelja i asistenta za dijete s teškoćama u razvoju

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu u prijavi na natječaj pozvat će se na to pravo i uz prijavu priložiti rješenje/dokaz o priznatom statusu

Knin: Udruga osoba s invaliditetom 'Sveti Bartolomej' traži edukacijskog rehabilitatora

Udruga djeluje s vizijom: "Društvo istih prava, jednakih mogućnosti i socijalne uključenosti djece i mladih s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom."

Prvi korak: Savez udruga za djecu s teškoćama u razvoju traži devet asistenata u vrtićima

Opis poslova: pomoć djetetu s teškoćama u razvoju za vrijeme njegova boravka u vrtiću, pomoć kod hranjenja, oblačenja i ostalih svakodnevnih aktivnosti, pomoć u integraciji i inkluziji

Natječaj: CPUZ Kuća sretnih ciglica traži odgajatelja

Centar za pružanje usluga u zajednici "Kuća sretnih ciglica" Slavonski Brod je javna ustanova, za koju prava i dužnost osnivača obavlja ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi

Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb traži specijalista za profesionalnu rehabilitaciju

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se do 6. rujna 2018. na adresu: Centar za profesionalnu rehabilitaciju "Zagreb", Ilica 29, s naznakom "za natječaj - ne otvarati"

Dječji vrtić Pula traži pet radnika za tri radna mjesta

Urednom prijavom će se smatrati pravovremeno prispjele prijave kandidata koji ispunjava uvjete natječaja te koja sadržava sve tražene podatke i priloge