inPOSAO

Natječaj: Grad Bjelovar traži petnaest radnika za pomoć u kući osobama s invaliditetom

Zaposlenje obuhvaća puno radno vrijeme u prijepodnevnoj smjeni, bez mogućnosti smještaja, a naknada za prijevoz je djelomična

Natječaj: Grad Valpovo traži sto radnika za pomoć starijim i nemoćnim osobama

Zaposlenje obuhvaća puno radno vrijeme, bez mogućnosti smještaja, a naknada za prijevoz je u cijelosti. Troškovi prijevoza se isplaćuju sukladno Odluci Upravnog vijeća Zavoda

Bedekovčina: Udruga osoba s invaliditetom traži fizioterapeuta

Od kandidata se traži položen stručni ispit i licenca za samostalni rad, a postoji i mogućnost korištenja nacionalnog plana za poticanje zapošljavanja - javnih radova

Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom: Natječaj za administrativnog tajnika

Na oglas se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu polaganja državnog stručnog ispita u roku od 6 mjeseci od isteka probnog rada

Natječaj: Udruga Srce traži osobnog asistenta osobi s invaliditetom u Svetom Ivanu Zelini

Udruga “Srce” prva je i jedina udruga na području grada Svetog Ivana Zeline, te okolnih naselja i općine Bedenica, koja okuplja djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom

Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom: Natječaj za voditelja računovodstvenih poslova

Na oglas se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu polaganja državnog stručnog ispita u roku od 6 mjeseci od isteka probnog rada

Kaštel Sućurac: Osnovna škola kneza Mislava traži učitelja edukatora rehabilitatora

Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostaviti do 21. travnja 2017. godine na adresu škole - OŠ kneza Mislava, Braće Radić 6, 21212 Kaštel Sućurac

Bistričak: Dom za psihički bolesne odrasle osobe traži radnog terapeuta

U ustanovi pružaju socijalne usluge odraslim osobama s mentalnim teškoćama i psiho-organskim promjenama te osobama kojima je potrebna pojačana njega

Poreč: Traži se asistent u vrtiću za rad s djecom s teškoćama u razvoju

Prije sklapanja ugovora o radu izabrani pristupnici dužni su priložiti uvjerenje o utvrđenoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje navedenih poslova i originalne dokumente ili ovjerene preslike traženih dokumenata

Pula: Centar za rehabilitaciju Down sindrom traži fizioterapeuta

Centar je, kao mjesto dobre prakse, prepoznat od Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) te je uključen u javno-zdravstvenu mrežu SEEHN

Poreč: Udruga osoba s mišićnom distrofijom Primorsko-goranske županije traži osobnog asistenta

Aktivnosti Udruge između ostalog uključuju unapređivanje rehabilitacije, pomoć redovitim članovima u ostvarivanju prava te organiziranje tematskih predavanja i radionica

Daruvar: Udruga za šport i rekreaciju osoba s invaliditetom traži pomoćnog radnika

U opis poslova spadaju pružanje usluga pomoći u sportskim aktivnostima, socijalnih usluga, pomoći u kući, radova oko kuće i slično, u sklopu programa javnog rada

Natječaj: Udruga Spinalne ozljede Zagreb traži osobnog asistenta

Udruga djeluje po načelima pokreta neovisnog življenja, po kojoj svaka osoba s invaliditetom mora imati pravo na vlastiti izbor i kontrolu svog života