Udruga Krijesnica traži savjetnika za ostvarivanje prava pacijenata

Krijesnica – udruga za pomoć djeci i oboljelima suočenim s malignim bolestima traži djelatnika/cu za rad na poziciji savjetnik/ca za ostvarivanje prava pacijenata

 

Rok za prijavu je 25.8. Pismene zamolbe primaju na adresu Prilaz Gjure Deželića 50 (10000 Zagreb), a elektronske na adresu mirela@krijesnica.hr  .

Mjesto rada: Zagreb. Vrsta zaposlenja: na neodređeno; upražnjeni poslovi, puno radno vrijeme. Potrebna znanja, vještine i osobine:  VSS socijalni radnik. minimalno 2 godine stručnog radnog iskustva, izvrsno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu, napredna korisnička znanja Microsoft alata (Windows i Office), orijentiranost ostvarenju planiranih rezultata, razvija suradnju svih zaposlenika i ima spremnost na timski rad, spremnost na kontinuirano učenje i usavršavanje, posjedovanje vozačke dozvole B kategorije.

Opis poslova i odgovornosti
Pod vodstvom Izvršnog direktora:
1. Redovnim odlascima na odjel(e) dječje onkologije i u prostorijama Udruge, ostvaruje izravne kontakte s obiteljima suočenima s malignim bolestima djeteta;
2. Informiranje obitelji o njihovim pravima iz socijalnog, zdravstvenog, obrazovnog i mirovinskog sustava te pomoć u ostvarivanju tih prava;
3. Povezivanje obitelji s nadležnim institucijama i ustanovama (CZSS, HZZO, HZMO, MZOS, HZZ, Pravna klinika i dr.);
4. Savjetovanje i pomaganje obitelji u suočavanju s bolesti, liječenjem i rehabilitacijom djeteta te povezivanje s vanjskim suradnicima Krijesnice (psiholozi, terapeuti, supervizori i sl.);
5. Osiguranje smještaja u smještajnim kapacitetima Udruge, posredovanje u osiguranju smještaja u okviru ostalih smještajnih kapaciteta;
6. Osiguranje pogodnosti i povlastica za obitelji čije je dijete na liječenju (HŽ, ZET, HAC, CA, prijevodi medicinske dokumentacije, nabava udžbenika i sl.);
7. Izrađuje socijalnu anamnezu obitelji i vodi socijalne osobne dokumente (SOD-ove) obitelji;
8. Vodi bazu roditelja i djece suočene s malignim bolestima korisnika Krijesnice;
9. Održava kontakte s obiteljima čija su djeca završila liječenje;
10. Vodi evidenciju o svojim kontaktima s obiteljima i pruženim uslugama;
11. Pomaže u upravljanju i održavanju roditeljskih stanova;
12. Surađuje i pomaže u radu vanjskim suradnicima koji djeluju izvan Grada Zagreba;
13. Održava kontakte s radnicima u zdravstvenim ustanovama gdje Udruga djeluje;
14. Priprema informacije o pravima s područja zdravstva i socijalne skrbi za internetsku stranicu Krijesnice, FB profil Udruge te ostale tiskane i elektronske publikacije Krijesnice;
15. Priprema prijedloge za unaprjeđenje usluga obiteljima suočenim s malignom bolesti djeteta;
16. Sudjeluje u pripremi projektnih prijedloga te izradi izvješća iz svog područja rada;
17. Sudjeluje na sastancima, okruglim stolovima, konferencijama i sl. iz svog područja rada te predstavlja Udrugu na istima;
18. Sudjeluje/ili vodi provedbu projekata sukladno godišnjem Operativnom planu organizacije;
19. Sudjeluje u individualnoj i timskoj superviziji;
20. Ispunjava ostale zadatke i poslove prema naputku Izvršnog direktora/ice.

 

Tekst: Božica Ravlić