Zagreb: Poliklinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju 'Prof.dr.sc. Milena Stojčević – Polovina' traži rehabilitatora

Poliklinika je usko specijalizirana ustanova koja se bavi rehabilitacijom djece s teškoćama u razvoju

 

Poliklinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju 'Prof.dr.sc. Milena Stojčević - Polovina', Zagreb traži jednog profesora/icu rehabilitatora/icu na neodređeno, novootvoreni poslovi, puno radno vrijeme. Potrebna razina obrazovanja: fakultet, akademija, magisterij, doktorat te radno iskustvo od 2 godine. Opis posla: rad s djecom s teškoćama u razvoju.

Natječaj je otvoren do 22.studenog 2017. Kontakt e-mailom: poliklinika@zg.t-com.hr.

Poliklinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju 'Prof.dr.sc. Milena Stojčević Polovina' je usko specijalizirana ustanova koja se bavi rehabilitacijom djece. Najveći broj njihovih pacijenata su djeca s neurorazvojnim smetnjama kao posljedicom oštećenja mozga u najranijoj životnoj dobi, dijagnosticiranim kao cerebralne poremetnje kretanja, neurorizično dijete ili distoni sindrom, odnosno cerebralna paraliza. Rehabilitaciju provode i kod djece s drugim problemima koji zahtjevaju rehabilitaciju kao npr. kod djece s kljenuti brahijalnog spleta, krivim vratom, spinom bifidom, lošim držanjima, skoliozom i dr.

"Možda se može reći da je posebnost rada Poliklinike da uvijek krećemo od pretpostavke da svako dijete, bez obzira na stupanj oštećenja, može biti zdravo", naglašavaju u Poliklinici .

"Naš pristup se u gotovo svim slučajevima sastoji od pokušaja postizanja potpunog zdravlja, a ne najmanjeg mogućeg onesposobljenja. Naravno da vjerojatnost uspjeha ovisi o nizu čimbenika, ali nikad se statistika ne smije zamijeniti s pojedincem. Jer ako je vjerojatnost oporavka 5 posto smatramo da nam je dužnost dati svakom djetetu mogućnost da upravo ono bude u tih 5 posto." 

Božica Ravlić