Lobor: Udruga osoba s invaliditetom Sveta Ana traži voditelja programa igraonice

Misija i ciljevi Udruge Sveta Ana su pomagati djeci s teškoćama u razvoju, osobama s invaliditetom i njihovim obiteljima te im omogućiti da imaju jednake mogućnosti u zadovoljavanju svojih potreba

 

Udruga Sveta Ana za pomoć djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom Krapinsko-zagorske županije raspisala je natječaj za voditelja/icu programa igraonice na području Krapinsko-zagorske županije, u Osnovnoj školi Franje Horvata Kiša u Loboru i Područnoj školi Petrova Gora, na određeno vrijeme od 15. siječnja do 31. svibnja 2018., sezonski.

Zaposlenje je na nepuno radno vrijeme, na 20 sati tjedno u prijepodnevnoj smjeni, bez mogućnosti smještaja, dok je naknada za prijevoz u cijelosti.

Uvjeti na radnom mjestu obuhvaćaju rad na jednom mjestu.

Kod posloprimca traži se kao razina obrazovanja viša ili prvostupanjska, fakultet, akademija, magisterij, doktorat, uz radno iskustvo od dvije godine. Potrebno je imati vozački ispit kategorije B.

U opis poslova spada vođenje programa igraonice.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

- životopis

- domovnicu (preslika)

- diplomu (preslika) - potvrda o položenom stručnom ispitu (preslika)

- uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od šest mjeseci)

- elektronički zapis o radno-pravnom statusu (HZMO).

Kandidati su dužni ispunjavati uvjete prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 10/97, 107/07 i 94/13).

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Radni odnos u dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola. Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva.

Natječaj je objavljen 9. siječnja 2018. na internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Rok za podnošenje ponuda s potrebnom dokumentacijom je tri dana od dana objave, odnosno zaključno do 12. siječnja.

Svi zainteresirani mogu poslati pismene zamolbe na adresu poslodavca: Udruga Sveta Ana za pomoć djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom Krapinsko-zagorske županije, Markušbrijeg 130b, 49253 Lobor, ili na email: sveta.ana.udruga@gmail.com.

Misija i ciljevi Udruge Sveta Ana su pomagati djeci s teškoćama u razvoju, osobama s invaliditetom i njihovim obiteljima, omogućiti im da imaju jednake mogućnosti u zadovoljavanju svojih potreba, omogućiti im da se njihov doprinos cijeni i omogućiti im da se njihova ljudska prava poštuju.

Klaudija Klanjčić