Natječaj: I. osnovna škola Čakovec traži pomoćnika učenicima s teškoćama u razvoju

Prijave s potrebnom dokumentacijom kao dokaz o ispunjavanju uvjeta dostaviti do 21. travnja 2018. na adresu: I. osnovna škola Čakovec, Ulica kralja Tomislava 43, 40000 Čakovec

 

I. osnovna škola Čakovec otvorila je natječaj za radno mjesto pomoćnik/ca učenicima s teškoćama – 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme (prema rasporedu sati učenika) - 25 sati tjedno. Uvjeti su završena srednja, viša ili visoka stručna sprema. Radno iskustvo nije važno.

Uz prijavu je potrebno priložiti: životopis, presliku dokaza o stupnju i vrsti stručne spreme, presliku dokaza o hrvatskom državljanstvu, uvjerenje da kandidatnije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, elektronički zapisnik o radno-pravnom statusu u izvorniku. 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova. Prednost pri zapošljavanju imaju kandidati/kinje koji su završili obrazovanje za poslove pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama. Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve potrebne dokumente. Sve osobe koje se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, trebaju dostaviti dokaze iz stavka 1. članka 103. navedenog Zakona. Rok za podnošenje prijava je osam dana od objave natječaja.

Prijave s potrebnom dokumentacijom kao dokaz o ispunjavanju uvjeta dostaviti do 21. travnja 2018. na adresu: I. osnovna škola Čakovec, Ulica kralja Tomislava 43, 40000 Čakovec, s naznakom "za natječaj".

Obavijest kandidatima o ishodu natječaja je 15 dana po isteku natječaja na web stranici škole.

Božica Ravlić

 

Povezane vijesti