Varaždin: DDICDP traži osobnog asistenta za pomoć osobama s invaliditetom u kući

DDICDP Varaždin osobama s invaliditetom pruža različite oblike potpore za kvalitetniji i sadržajniji život, a bitno utječe i na senzibilizaciju javnosti za potrebe i probleme osoba s invaliditetom

 

Društvo distrofičara, invalida cerebralne i dječje paralize i ostalih tjelesnih invalida Grada Varaždina objavilo je natječaj za osobnog/u asistenta/icu na području Varaždina, u Varaždinskoj županiji, na određeno vrijeme, novootvoreni poslovi.

Zaposlenje je na 20 sati tjedno, u prijepodnevnoj smjeni, bez mogućnosti smještaja, dok se naknada za prijevoz isplaćuje u cijelosti.

Uvjeti na radnom mjestu podrazumijevaju rad na jednom mjestu.

U obzir dolaze osobe sa završenom srednjom školom od tri ili četiri godine bez obzira na smjer, te osobe s osnovnom školom koje imaju završen tečaj za njegovatelja/njegovateljicu. Potrebno je imati vozačku dozvolu B kategorije. Radno iskustvo nije važno.

U opis poslova spada pomoć osobama s invaliditetom u kući.

Natječaj je objavljen na internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 21. svibnja 2018., a rok za prijavu je do 15. lipnja. 

Zainteresirani kandidati/kandidatkinje mogu pismene zamolbe poslati na adresu poslodavca: Društvo distrofičara, invalida cerebralne i dječje paralize i ostalih tjelesnih invalida Grada Varaždina, Kralja Petra Krešimira IV broj 6, 42000 Varaždin, ili na email: dcdp@vz.t-com.hr.

DDICDP Varaždin je sa svojih više od 900 članova najbrojnija udruga osoba s invaliditetom na području Varaždinske županije. Pruža različite oblike potpore za njihov kvalitetniji i sadržajniji život, a bitno utječe i na senzibilizaciju javnosti za potrebe i probleme osoba s invaliditetom, te njihovo bolje uključivanje u zajednicu.

Klaudija Klanjčić

 

Povezane vijesti