Poticaji pri zapošljavanju osoba s invaliditetom

PITANJE: N. P. (22) Završila sam srednju školu i ne mogu naći nikakav posao. Možete li objaviti poticaje koje ostvaruje poslodavac koji zaposli osobu s invaliditetom?

 

Iz vlastitog iskustva mogu samo zaključiti kako poslodavci u maloj mjeri poštuju obvezu kvotnog zapošljavanja nas osoba s invaliditetom. Zanima me na koji način se opravdavaju pred zakonom?

ODGOVOR: Poslodavci koji zapošljavaju osobe s invaliditetom, kao i osobe s invaliditetom koje se samozapošljavaju, mogu ostvariti niz poticaja koje osigurava Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom. Poticaji pri zapošljavanju uključuju sljedeće mjere: subvenciju plaće, sufinanciranje troškova obrazovanja, sufinanciranje troškova prilagodbe mjesta rada, sufinanciranje troškova prilagodbe uvjeta rada, naknadu u visini uplaćenog doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje, doprinosa za zapošljavanje i doprinosa za zaštitu zdravlja na radu, sufinanciranje troškova stručne podrške, posebna sredstva za razvoj novih tehnologija i poslovnih procesa u cilju zapošljavanja i održavanja zaposlenosti osoba s invaliditetom, potporu za održivost samozapošljavanja osoba s invaliditetom.

Svi poslodavci koji zapošljavaju najmanje 20 radnika obveznici su kvote, odnosno zapošljavanja određenog broja osoba s invaliditetom. Broj osoba s invaliditetom koje je poslodavac dužan zaposliti izračunava se po stopi od tri posto od ukupnog broja zaposlenih. Poslodavci mogu kvotu ispuniti i na zamjenski način: primanjem na praksu učenika s teškoćama u razvoju ili studenata s invaliditetom, primanjem na praksu rehabilitanata u sklopu profesionalne rehabilitacije, sklapanjem ugovora o djelu sa studentom s invaliditetom, primanjem osoba s invaliditetom na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, sklapanjem ugovora o poslovnoj suradnji s osobom s invaliditetom koja se samozapošljava, sklapanjem ugovora o poslovnoj suradnji sa zaštitnim i integrativnim radionicama, kao i s trgovačkim društvima, zadrugama i udrugama u kojima više od polovice radnika čine osobe s invaliditetom, stipendiranjem redovnog školovanja osoba s invaliditetom. 

Poslodavci koji ne ispune kvotu niti zapošljavanjem osoba s invaliditetom niti na zamjenski način, u obvezi su plaćati novčanu naknadu. Novčana naknada iznosi 30 posto minimalne plaće, mjesečno, za svaku osobu s invaliditetom koju je poslodavac bio dužan zaposliti.

Više o poticajima za zapošljavanje osoba s invaliditetom pročitajte na stranicI Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom www.zosi.hr.

In Portal

 

Povezane vijesti