SVETI IVAN ZELINA Udruga osoba s invaliditetom 'Srce' traži pomoćnog radnika u projektu 'Inkluzivna zajednica'

Vizija Udruge je formiranje sustava podrške u lokalnoj zajednici, koji će djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom omogućiti razvoj potencijala u svim vidovima življenja

 

Srce - Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji, objavila je natječaj za pomoćnog radnika (m/ž) na području Zagrebačke županije, u Svetom Ivanu Zelini, na određeno vrijeme, javni radovi.

Zaposlenje obuhvaća puno radno vrijeme, bez mogućnosti smještaja, a naknada za prijevoz je u cijelosti.

Razina obrazovanja posloprimca treba biti srednja škola od tri godine.

Opis poslova obuhvaća sljedeće aktivnosti:

- organizacija prostora za kreativni rad djece s teškoćama i osoba s invaliditetom;

- pomoć osobama s invaliditetom u pripremanju materijala za rad,  pomoć pri upotrebi

određenih alata i pribora za rad;

- direktna pomoć u radu osobama s invaliditetom u radionicama stvaralaštva i kreacija;

- pomoć osobama s invaliditetom u radionici izrade drvenih igračaka;

- pomoć osobama s invaliditetom u keramičkoj radionici;

- pomoć prilikom usvajanja vještina peglanja, šivanja, ručnog rada, veza;

- pomoć u pripremi dramskih, glumačkih i plesnih točaka i nastupa;

- pružanje podrške i pomoći osoba s invaliditetom na raznim manifestacijama, nastupima i sudjelovanjima u životu zajednice (npr. obilježavanje važnih dana u godini);

- pružanje podrške u aktivnostima za razvoj motoričkih, socijalnih, psihosocijalnih

i funkcionalnih vještina i socijalizaciji;

- pružanje pomoći djeci s teškoćama i osobama s invaliditetom prilikom integrativnih susreta sa predškolskom i školskom djecom urednog razvoja;

- pomoć prilikom sudjelovanja na radionicama likovnog stvaralaštva i malim likovnim kolonijama;

- pomoć pri sportsko-rekreacijskim programima i sadržajima;

- vođenje evidencija dolazaka članova Para taekwondo kluba 'Srce'

- asistencija glavnom treneru Para taekwondo kluba 'Srce';

- promocija projektnih aktivnosti i cjelokupnog rada Udruge, tehnička pomoć.   

Postoji mogućnost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja (javni rad).

Natječaj je objavljen na internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, a rok za prijavu je do 7. lipnja.   

Zamolbe sa životopisom primaju se putem e-mail kontakta poslodavca: info@udruga-srce-zelina.hr.

Srce - Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji  osnovana je u lipnju 2005. godine, od strane nekolicine roditelja entuzijasta, suočenih s mnogobrojnim preprekama i inertnošću društva prema potrebama njihove djece. Želja im je bila da stvore jedno drugačije i bolje okruženje za život svoje i sve ostale djece i odraslih s teškoćama. Sjedište je u Svetom Ivanu Zelini, Petra Preradovića 3.

Udruga Srce prva je i jedina udruga na području grada Svetog Ivana Zeline te okolnih naselja i općine Bedenica, koja okuplja djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom, kako bi im svojim djelovanjem omogućila ostvarenje njihovih potencijala, interesa i prava. Jedinstvena je po sastavu jer obuhvaća članove svih vrsta teškoća i invaliditeta, motoričkih i mentalnih smetnji, teškoća u učenju, teškoća govorno jezičnog funkcioniranja, poremećaje u ponašanju, Down sindrom, teškoće sluha, vida.

Vizija Udruge je formiranje sustava podrške u lokalnoj zajednici, koji će djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom omogućiti razvoj potencijala u svim vidovima življenja, uključujući medicinsku, socijalnu, emocionalnu i radnu dimenziju te punopravno sudjelovanje u svim aspektima života u zajednici. Članovi Udruge žive misiju promicanja i zaštite prava djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom, njihovo kvalitetno i ravnopravno sudjelovanje u svim segmentima društva te direktan rad s korisnicima.

Klaudija Klanjčić

 

Povezane vijesti