PETRIJANEC Društvo distrofičara te ostalih tjelesnih invalida Grada Varaždina traži osobnog asistenta

Društvo pruža različite oblike potpore za kvalitetniji i sadržajniji život članstva, a bitno utječe i na senzibilizaciju javnosti za potrebe i probleme OSI te njihovo bolje uključivanje u zajednicu

 

Društvo distrofičara, invalida cerebralne i dječje paralize i ostalih tjelesnih invalida Grada Varaždina objavilo je natječaj za osobnog asistenta (m/ž) na području Petrijanca, na određeno vrijeme – na godinu dana, radi novootvorenih poslova.

Zaposlenje je na 20 sati tjedno u prijepodnevnoj smjeni, bez mogućnosti smještaja, dok je naknada za prijevoz u cijelosti.

Uvjeti na radnom mjestu podrazumijevaju rad na jednom mjestu.

Vezano za obrazovanje, traži se završena osnovna škola, srednja škola od tri ili četiri godine, a radno iskustvo nije važno.

Uvjeti:

- u obzir dolaze osobe sa završenom srednjom školom bez obzira na smjer te osobe s osnovnom školom

- senzibilitet za osobe s invaliditetom.

Opis poslova obuhvaća pomoć osobama s invaliditetom.

Natječaj je objavljen na internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, a rok za prijavu je do 31. srpnja.   

Zainteresirani kandidati/kandidatkinje mogu pismene zamolbe poslati na adresu poslodavca: Društvo distrofičara, invalida cerebralne i dječje paralize i ostalih tjelesnih invalida Grada Varaždina, Kralja Petra Krešimira IV broj 6, 42000 Varaždin, ili na email: dcdp@vz.t-com.hr.

DDICDP Varaždin je sa svojih više od 900 članova najbrojnija udruga OSI na području Varaždinske županije. Pruža različite oblike potpore za njihov kvalitetniji i sadržajniji život, a bitno utječe i na senzibilizaciju javnosti za potrebe i probleme OSI te njihovo bolje uključivanje u zajednicu.

Klaudija Klanjčić

 

Povezane vijesti