ZAGREB Hrvatski para taekwondo savez raspisuje natječaj za za trenera

Kandidat, između ostalog, mora imati iskustva u sportu osoba s invaliditetom odnosno imati senzibilitet za rad s OSI populacijom

 

Hrvatski para taekwondo savez raspisuje natječaj za trenera.

Obavezni uvjeti koje kandidat mora zadovoljavati:

- Aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu

- VSS kineziološkog ili sportskog usmjerenja, ili diploma trenera prvostupnika za taekwondo ili kondicijsku pripremu, ili osvojena medalja na Paraolimpijskim igrama ili svjetskim ili europskim seniorskim prvenstvima i završeno stručno osposobljavanje za rad u sportu u ustanovi za osposobljavanje kadra u sportu, ili 15 godina trenerskog iskustva i završeno stručno osposobljavanje za rad u sportu u ustanovi za osposobljavanje kadra za rad u sportu

Osim gore navedenih obaveznih uvjeta, kandidat mora ispunjavati i sljedeće uvjete:

- Imati iskustva u sportu osoba s invaliditetom odnosno imati senzibilitet za rad s osobama s invaliditetom (probni period)

- Poznavati grane para taekwondo sporta, pravila svih grana i disciplina para taekwondoa kao i specifična tehničko-ortopedska pomagala koja se koriste u para taekwondou, poznavati učeničke i majstorske forme.

- Poznavati osnovne i specifične elemente organizacije i provođenja priprema i treninga u svim disciplinama i kategorijama sporta te biti vješt u planiranju i provođenju treninga.

- Znati koristiti računalo i posebno programe za pisanje (Excell, Power Point, Word), slanje i primanje elektronske pošte i pregled interneta; poželjno je da posjeduje osobno računalo i ima otvorenu adresu elektronske pošte.

- Aktivno sudjelovati u radu i izvršavanju programskih i radnih zadataka postavljenih po Stručnoj komisiji i drugim tijelima HPTS-a i HPO-a.

- Biti nosioc minimalno crnog pojas 1.Dan s certifikatom Kukkiwona (za VSS kineziološkog ili sportskog usmjerenja, prihvaća se crni pojas iz bilo koje borilačke vještine uz obavezu osposobljavanja u taekwondo disciplinama)

- dostaviti preporuke i motivacijsko pismo.

Dokaze o zadovoljavanju postavljenih uvjeta uz Europass životopis potrebno je dostaviti u objedinjoj datoteci na mail info@hpts.hr ili na adresu: Hrvatski para taekwondo savez, Strojarska cesta 10, 10000 Zagreb najkasnije do 09. rujna 2019.

Anita Blažinović

 

Povezane vijesti