inPOSAO

VINICA Društvo distrofičara Grada Varaždina traži osobnog asistenta

DDICDP Varaždin je s više od 900 članova najbrojnija udruga osoba s invaliditetom na području Varaždinske županije

ZAGREB Udruga Zamisli traži dva osobna asistenta osobama s invaliditetom

Udruga za promicanje kvalitetnog obrazovanja mladih s invaliditetom Zamisli osnovana je 2005. godine, sa sjedištem u Zagrebu, a svojim aktivnostima djeluje na području cijele Hrvatske

SVETI IVAN ZELINA Udruga osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju ‘Srce’ traži osobnog asistenta

Vizija Udruge je formiranje sustava podrške u lokalnoj zajednici, koji će djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom omogućiti razvoj potencijala u svim vidovima življenja

KARLOVAC Udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije traži vozača

Udruga okuplja osobe s različitim dijagnozama, kao što su dječja i cerebralna paraliza, mišićna distrofija i srodna neuro-mišićna oboljenja, te tjelesnim invaliditetom poput tetraplegije i paraplegije, amputacije i slično

KUĆA SRETNIH CIGLICA Centar za pružanje usluga u zajednici zapošljava odgajatelja

Natječaj je otvoren u sklopu projekta 'Nauči me vidjeti prave boje', koji je sufinanciran sredstvima Europskog socijalnog fonda

DUBROVNIK Udruga 'Poseban prijatelj' traži osobne asistente

Udruga je osnovana 2012. godine, na inicijativu Dženite Lazarević, koja je potaknuta vlastitim iskustvom željela pomoći roditeljima i djeci s teškoćama u razvoju

GORNJE JESENJE Udruga distrofičara Krapina traži asistenta

Udruga distrofičara Krapina je neprofitna i nestranačka udruga, sa socijalno-humanitarnim ciljevima, koja okuplja osobe oboljele od mišićne distrofije i srodnih neuromuskularnih bolesti s područja Krapinsko-zagorske županije

ANKA SLONJŠAK Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom raspisala natječaj za prijam u državnu službu

Na oglas se mogu prijaviti i osobe koje nemaju položeni državni stručni ispit uz obvezu polaganja državnog stručnog ispita u roku od šest mjeseci od isteka probnog roka

PULA Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom traži dva osobna asistenta

Opis poslova osobnog/e asistenta/ice obuhvaća pomoć i podršku osobama s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta

ŠESTANOVAC I DUGI RAT Udruga osoba s invaliditetom Agape traži 17 radnica

Udruga osoba s invaliditetom 'Agape' osnovana je sa svrhom promicanja zajedničkih humanitarnih, zdravstvenih, odgojnih brazovnih, kulturnih, socijalnih, informacijskih, športskih, rekreacijskih i drugih interesa svojih članova

IVANIĆ-GRAD Udruga roditelja djece i osoba s invaliditetom 'Mali Princ' traži radnog terapeuta

Opis poslova: honorarni suradnik ili student za provođenje radne terapije s djecom s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom

KOPRIVNIČKI IVANEC Lokalna osnovna škola traži pomoćnike u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju

Kandidati koji se javljaju na natječaj i pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu dužne su dostaviti sve dokaze o ostvarivanju tog prava

VIROVITICA Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju traži dva edukatora – rehabilitatora

Kandidati za navedena radna mjesta dužni su ispunjavati uvjete prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu