inPOSAO

ČAKOVEC I PRELOG Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom Međimurske županije traži asistenta

U opis poslova spada pružanje usluge pomoći u kući osobama s invaliditetom i starijim osobama

KNIN Udruga osoba s invaliditetom 'Sveti Bartolomej' traži dva koordinatora rada u vrtu

Udruga će osigurati i stručnog voditelja agronoma, koji će stručno voditi posao preko koordinatora kao direktnog provoditelja programa te vršiti stručni nadzor

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom traži troje djelatnika za uslugu osobne asistencije

U opis poslova spada pružanje usluge osobne asistencije osobi s invaliditetom u kući korisnika

URIHO Najveća zaštitna radionica za osobe s invaliditetom traži osam djelatnika

Zaposlenje je na puno radno vrijeme, u prijepodnevnoj smjeni, bez mogućnosti smještaja, dok se naknada za prijevoz isplaćuje u cijelosti

MARKUŠBRIJEG Udruga Sveta Ana za pomoć djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom traži radnika

Misija i ciljevi Udruge Sveta Ana su pomagati djeci s teškoćama u razvoju, osobama s invaliditetom i njihovim obiteljima, omogućiti im da imaju jednake mogućnosti u zadovoljavanju svojih potreba, omogućiti im da se njihov doprinos cijeni i omogućiti im da se njihova ljudska prava poštuju

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA Udruga osoba s invaliditetom traži pomoćnog djelatnika u projektu 'Odmor od skrbi'

Udruga ima Malu kuću u Petrinji za pružanje socijalnih usluga djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom, urede u Glini i Novskoj za pružanje usluga savjetovanja i informiranja, individualno savjetovanje psihologa, te kreativne i okupacijske aktivnosti s korisnicima

VARAŽDIN I VIDOVEC Društvo distrofičara te osoba s cerebralnom i dječjom paralizom traži dva osobna asistenta

DDICDP Varaždin je sa svojih više od 900 članova najbrojnija udruga OSI na području Varaždinske županije. Pruža različite oblike potpore za njihov kvalitetniji i sadržajniji život, a bitno utječe i na senzibilizaciju javnosti za potrebe i probleme OSI

LOVRAN Udruga osoba s invaliditetom Grada Opatije traži dva osobna asistenta

Kod posloprimca kao razina obrazovanja traži se srednja škola od tri ili četiri godine, viša ili prvostupanjska, fakultet, akademija, magisterij, doktorat, dok radno iskustvo nije važno

VARAŽDIN Udruga Bedem ljubavi traži pet osobnih asistenata za osobe s invaliditetom

Udruga Bedem ljubavi, uz sva ostala priznanja, dobila je i Povelju humanizma Internacionalne lige humanista

SRCE Udruga osoba s invaliditetom traži osobnog asistenta u Svetom Ivanu Zelini

Članovi Udruge Srce žive misiju promicanja i zaštite prava djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom, za njihovo kvalitetno i ravnopravno sudjelovanje u svim segmentima društva

ZAGREB Udruga Zamisli traži osobnog asistenta

Udruga djeluje unutar Hrvatskog saveza udruga mladih i studenata s invaliditetom SUMSI, koji je član krovne organizacije osoba s invaliditetom SOIH kroz koji sudjeluje u radu Europskog foruma osoba s invaliditetom

SLATKE VIJESTI Šećer s inkluzivnom porukom omogućio posao jednoj osobi s invaliditetom

Zahvalna sam udruzi što mi je omogućila ponovo zapošljavanje. Sretna sam što mogu biti društveno korisna, a i također osobno što nisam osuđena na svoja četiri zida kuće - priča Rozana Pentek

SVETI IVAN ZELINA Udruga osoba s invaliditetom 'Srce' traži pomoćnog radnika u projektu 'Inkluzivna zajednica'

Vizija Udruge je formiranje sustava podrške u lokalnoj zajednici, koji će djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom omogućiti razvoj potencijala u svim vidovima življenja