inPOSAO

IVANIĆ-GRAD Udruga roditelja djece i osoba s invaliditetom 'Mali Princ' traži radnog terapeuta

Opis poslova: honorarni suradnik ili student za provođenje radne terapije s djecom s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom

KOPRIVNIČKI IVANEC Lokalna osnovna škola traži pomoćnike u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju

Kandidati koji se javljaju na natječaj i pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu dužne su dostaviti sve dokaze o ostvarivanju tog prava

VIROVITICA Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju traži dva edukatora – rehabilitatora

Kandidati za navedena radna mjesta dužni su ispunjavati uvjete prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu

ZAGREB Gradsko društvo Crvenog križa traži radnog instruktora

Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb je udruga za promicanje humanitarnih ciljeva i zadaća na području zaštite i unapređenja zdravlja, socijalne skrbi, zdravstvenog i humanitarnog odgoja

DODIR Savez gluhoslijepih osoba traži voditelja ureda i voditelja projekata

Od kandidata se očekuje spremnost na učenje znakovnog jezika i ostalih načina komunikacije gluhoslijepih osoba, spremnost na usvajanje znanja o kulturi gluhih i gluhoslijepih osoba

PREGRADA Udruga mladih Feniks traži pomoćnika u nastavi

Feniks je članica Mreže udruga Zagor, u sklopu koje provodi Županijski program djelovanja za mlade. U suradnji s Gradom Oroslavjem, Udruga Feniks izradila je Lokalni program za mlade u Oroslavju

OTOK Udruga tjelesnih invalida iz Sinja traži osobnog asistenta

Područje djelovanja Udruge, sukladno Statutu, uključuje zalaganje za ljudska prava, odgoj i obrazovanje, socijalnu pomoć i podršku te humanitarnu pomoć osobama s invaliditetom

SVETI IVAN ZELINA Udruga Srce traži osobnog asistenta

Udruga 'Srce' prva je i jedina udruga na području grada Svetog Ivana Zeline te okolnih naselja i općine Bedenica, koja okuplja djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom

SLATINA Udruga osoba s invaliditetom Slatina traži osobnog asistenta

Udruga osoba s invaliditetom osnovana je u Slatini krajem 1987. godine. Svrha djelovanja Udruge je okupljanje i organiziranje aktivnosti te pružanje pomoći osobama s invaliditetom u svim oblicima

RIJEKA Udruga osoba s mišićnom distrofijom traži dva osobna asistenta

Udruga djeluje od 1976. godine, a pod nazivom Udruga invalida distrofičara Primorsko-goranske županije od 1990. godine. S programom nazvanim Kroz život zajedno započela je od 2006. godine

IVANIĆ-GRAD Udruga 'Mali Princ' traži radnog terapeuta i voditelja radionica

Natječaji su objavljeni na internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 12. prosinca 2018., a rok za prijavu je do 18. prosinca

SPLIT Osnovna škola Manuš traži pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u zakonski utvrđenom roku. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati

KAŠTEL NOVI Udruga tjelesnih invalida Kaštela traži asistenta osobi s invaliditetom

Udruga okuplja osobe s invaliditetom raznih dijagnoza, kao što su distrofija mišića i sve neuromuskularne bolesti, dječja i cerebralna paraliza, multipla skreloza i paraplegija