Zaklada Kultura nova: U tijeku javni pozivi u okviru Programa podrške 2018.

Vodič za prijavu u kojem su detaljno predstavljene sve upute, pravila, uvjeti i kriteriji dostupni su na mrežnim stranicama Zaklade

 

U tijeku su javni pozivi Zaklade Kultura nova za dodjelu bespovratnih sredstava programima i projektima organizacija civilnog društva (udruga i umjetničkih organizacija) na području suvremene kulture i umjetnosti, koji se provode u 2019. godini te za višegodišnje programe/projekte koji se provode u 2019., 2020. i 2021. godini, a koje je objavila u okviru Programa podrške 2018. s rokom prijave 30. kolovoza do 16 sati.

Svaki prijavitelj ima pravo podnijeti po jednu prijavu u svakom programskom području.

Vodič za prijavu u kojem su detaljno predstavljene sve upute, pravila, uvjeti i kriteriji, kao i ostala dokumentacija Programa podrške 2018. te e-prijavnice za sve kategorije i programska područja dostupni su na mrežnim stranicama Zaklade.

Prijave se predaju isključivo u elektroničkom obliku.

Pitanja o Programu podrške 2018. mogu se postavljati isključivo na e-adresu: podrska@kulturanova.hr u razdoblju od 16. kolovoza 2018. do 27. kolovoza 2018.

Više o svemu može se pročitati na stranici kulturanova.hr.

Klaudija Klanjčić