Iz tiska izašla knjiga prilagođena po principima građe lagane za čitanje

Riječ je o alegoričnoj bajci na 44 stranice teksta koji je jezično – sintaktički, vokabularno, leksički i pragmatički – i grafički prilagođen učenicima koji ne mogu koristiti standardni, crni tisak

 

Radi se o knjizi Sretni princ Oscara Wildea, namijenjenoj učenicima s disleksijom, ADHD/ADD sindromom, učenicima s poteškoćama u govorno-jezičnoj komunikaciji, s motoričkim poteškoćama uslijed kojih ne mogu držati knjigu ili rukovati njome, ili pomicati oči u mjeri u kojoj bi im to omogućilo čitanje, učenici romske nacionalne manjine, itd., prilagođena po principima građe lagane za čitanje.

Riječ je o alegoričnoj bajci na 44 stranice teksta koji je jezično (sintaktički, vokabularno, leksički i pragmatički) i grafički prilagođen učenicima koji ne mogu koristiti standardni (crni) tisak. Prilagodba se temelji na Smjernicama za prilagodbu građe lagane za čitanje koju je izdao Međunarodni savez knjižničarskih društava i ustanova (IFLA-ina sekcija za knjižnične usluge za osobe s invaliditetom).

Jezičnu i grafičku prilagodbu po IFLA-inim smjernicama priredila je prof. logoped Željka Butorac. Izdanje je nadopunjeno s 11 zanimljivih ilustracija u boji.

Anita Blažinović