Često se pitam jesam li sama izazvala nesreće koje me prate još od kad sam bila dijete

PITANJE: E. V. (27) Dogodilo mi se mnogo boli, gubitka, nezadovoljstva i još uvijek ne razumijem mogu li za to kriviti svoju lošu karmu?

 

Jesam li sama izazvala događaje zbog kojih sam osoba sa 100-postotnim invaliditetom? Što je sudbina ili karma, a što slobodna volja? Mogu li izbrisati tu lošu karmu koja me prati i koliko vrsta karme uopće postoji?

ODGOVOR: Da objasnimo taj pojam, treba razumjeti što je sudbina:Uobičajeni je stav zapadnog svijeta da mi kontroliramo svoj život i da je sve što nam se događa posljedica našeg izbora. S druge strane, uobičajeni je stav istočnog svijeta da sve što nam se događa nije pod našom kontrolom i da smo svi mi samo puke marionete u predodređenim događanjima. Nijedno od ovih gledišta nije u potpunosti točno. Prema duhovnoj znanosti, u današnje vrijeme, u prosjeku 65 posto našeg života rukovođeno je sudbinom, a 35 posto slobodnom voljom. Sudbinu čine događaji u životu koji nisu pod našom kontrolom. Slobodna volja je onaj dio našeg života na koji možemo utjecati. Karma i sudbina imaju različito značenje, sudbina je nešto što nam je suđeno ili zapisano u zvijezdama, dok karma uz ono što nam je suđeno je isto i dio naše vlastite odgovornosti.

Sanchita karma je karma koju smo stvorili sa našim djelovanjem u prošlim životima. Ona obilježava našu karmu u ovom životu i mogućnosti za našu budućnost u ovom životu. Prarabdha karma je dio Sanchita karme koji je nastao u ovom životu zbog našeg djelovanja u prošlim životima. Ovu karmu susrećemo svakodnevno. Ako ne možemo promijeniti sudbinu u ovom životu, koju nam je donijela Prarabda karma, onda možemo sa mantra tehnikom utjecati na naše tjelesno i duhovno postojanje i tako promijeniti djelovanje Prarabdha karme. Agami karma dolazi od naših dijela u ovom životu, a koji imaju utjecaja na naše sljedeće reinkarnacije. Ovu karmu možemo usporediti sa sjemenkama i kako ih posijemo tako niču. Kriyamana karma to su reakcije u ovom životu na ono što radimo. To se zove Instantna karma” ili ako vas netko udari jako je moguće da ćete mu vratiti.

Kaže se da loša karma ne može biti izbrisana već je treba, i jedino se može, nadvladati stvaranjem dobre kroz našu slobodnu volju i naša dijela.

In Portal