Moj partner s invaliditetom ne želi dijete jer, kaže, ima dovoljno problema i sa samim sobom

PITANJE: C. R. (26) Uskoro ću postati majka. Moj partner ne razmišlja o braku, jer kaže da ima dovoljno brige sam sa sobom i ne treba mu još i dijete.

 

Pomalo opravdavam njegov stav, jer vidim krize koje prolazi zbog multiple skleroze koja mu je dijagnosticirana prije dvije godine. Želim dijete, a njega ne želim prisiljavati na brak. Od vas se nadam informacijama o socijalnim i pravima koje mogu ostvariti na radnom mjestu kao samohrana majka?

ODGOVOR: Roditelji koji sami skrbe i uzdržavaju svoju djecu imaju pravo na zaštitu od prekovremenog rada i rada u preraspodijeljenom radnom vremenu, kao i na različite oblike pomoći iz sustava socijalne skrbi. Samohrani roditelj je, prema propisima iz socijalne skrbi, roditelj koji nije u braku i ne živi u izvanbračnoj zajednici, a sam skrbi i uzdržava svoje dijete.
Kao samohrani roditelj, na radnom mjestu uživate zaštitu od prekovremenog rada (do šeste godine života djeteta). U tom razdoblju prekovremeno možete raditi samo ako poslodavcu dostavite pisanu izjavu o dobrovoljnom pristanku na takav rad.
Samohrani roditelj može samo uz pisani dobrovoljni pristanak raditi u preraspodijeljenom radnom vremenu. Raspodjela radnog vremena znači da ono tijekom jednoga razdoblja traje dulje, a tijekom drugog razdoblja kraće od punog radnog vremena.

Kao samohrani roditelj možete ostvariti sljedeća prava iz sustava socijalne skrbi: savjetovanje, pomaganje u prevladavanju posebnih teškoća, pomoć za uzdržavanje, pomoć za podmirenje troškova stanovanja, jednokratnu pomoć, druge pomoći, kao što su: pomoć u prehrani, pomoć za odjeću i obuću, pomoć za osobne potrebe korisnika stalnog smještaja, podmirenje pogrebnih troškova i podmirenje troškova ogrjeva.

O pravima iz socijalne skrbi i načinu podnošenja zahtjeva raspitajte se u centru za socijalnu skrb u svom mjestu prebivališta. Adrese i telefonske brojeve možete naći u adresaru ustanova Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

In Portal