Koje usluge Centra za socijalnu skrb mogu koristiti putem elektroničke pošte kao osoba sa stopostotnim invaliditetom

PITANJE: V. Z. (28) Nedavno sam u društvu načula da postoji mogućnost dobivanja potrebnih informacija i potvrda od nadležne socijalne službe preko elektroničke pošte. Ne znam koliko je ta informacija točna?

 

Ako je to moguće, kako da se povežem sa svojim Centrom za socijalnu skrb i koje sve usluge mogu koristiti na taj način kao osoba sa stopostotnim invaliditetom?

ODGOVOR: Usluga ePotvrde za korisnike socijalne skrbi dio je elektroničkih javnih usluga u okviru projekta e-Građani. Sam sustav e-Građani projekt je Vlade Republike Hrvatske koji omogućava građanima moderniziranu, bržu i jednostavniju komunikaciju s javnom upravom. Ovakav način komunikacije pridonosi modernizaciji sustava, kao i smanjivanju administriranja i čekanja korisnika na izdavanje potvrda. Ministarstvo  za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku uvelo je uslugu SocSkrb ePotvrda s ciljem omogućavanja korisnicima socijalnih usluga brži i jednostavniji pristup potvrdama o njihovom statusu u sustavu socijalne skrbi koje su potrebne za dokazivanje socijalnog statusa te ostvarivanje određenih prava u drugim sustavima. Korisnicima je dostupna od 3. listopada 2017., a pristupiti joj se može na adresi egradjani.socskrb.hr
Uslugu SocSkrb ePotvrde korisnik može zatražiti kada postoji potreba, primjerice: za oslobođenje od plaćanja troškova prehrane djeteta u školi i smještaja u vrtiću, za ostvarivanje prava na humanitarnu pomoć, za ostvarivanje prava na besplatnu pravnu pomoć, za ostvarivanje prava na subvencije troškova u javnom gradskom prijevozu, za ostvarivanje prava na subvencije troškova zdravstvenog osiguranja, za oslobođenje od upravnih pristojbi, za ostvarivanje prava na pomoć u JLS i JRS, za ostvarivanje prava branitelja i u drugim slučajevima. E-usluzi Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku SocSkrb ePotvrde mogu pristupiti isključivo registrirani korisnici koji imaju e-Građani korisnički račun.
 Ako želite postati e-Građanin, morate zatražiti elektroničku vjerodajnicu i kreirati Osobni korisnički pretinac. Elektroničke vjerodajnice ePass korisničko ime i lozinka i mToken izdaju se u poslovnicama Financijske agencije (FINA).

In Portal