Članak 14. Konvencije o pravima osoba s invaliditetom

PITANJE: C. Z. (24) Možete li mi objasniti što je to članak 14. Konvencije o pravima osoba s invaliditetom. Često čujem od vođa udruga "pozovite se na taj članak", a ne znam što on doista znači za mene kao osobu s invaliditetom. 

Živim u gradu i mnogi misle nisam diskriminiran zbog invaliditeta. Kažu, sigurno su ljudi kulturniji, imaju razvijenu svijest i slično, a često me uvrijede. Ne znam kako je moguće, čim netko ima bilo koji oblik invaliditeta, odmah se misli i da ima intelektualne teškoće. Tako se ne usuđujem više sam obavljati i ono što bi mogao, već čekam pomoć obitelji. Hvala na odgovoru.

ODGOVOR: Budući da je Odbor za prava osoba s invaliditetom (Odbor) usvojio izjavu o članku 14. Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom (Konvencija), u rujnu 2014. godine neka su tijela Ujedinjenih naroda i međuvladini procesi dalje razvili smjernice o pravu na slobodu i sigurnost, kao i o postupanju sa zatvorenicima, a tiču se lišenja slobode osoba s invaliditetom. Neka područna (regionalna) tijela također su razmatrala prihvaćanje dodatnih obvezujućih instrumenata koji bi omogućili prisilno zadržavanje i prisilno liječenje osoba s intelektualnim i psihosocijalnim teškoćama. Odbor je s druge strane nastavio razvijati razumijevanje članka 14. istovremeno vodeći konstruktivni dijalog s nekoliko država stranaka Konvencije. Odbor kao međunarodno nadzorno tijelo Konvencije usvojio je ove smjernice kako bi pružio dodatna pojašnjenja državama strankama, organizacijama područne (regionalne) integracije, nacionalnim ustanovama za ljudska prava i nacionalnim nadzornim mehanizmima, organizacijama osoba s invaliditetom, organizacijama civilnog društva kao i agencijama, tijelima i nezavisnim stručnjacima Ujedinjenih naroda o obvezama država stranaka koje nalaže Konvencija o pravima osoba s invaliditetom, radi poštivanja, zaštite i osiguravanja prava osoba s invaliditetom na slobodu i sigurnost. Ove smjernice zamjenjuju izjavu koju je Odbor usvojio o članku 14. Konvencije.

Pravo osoba s invaliditetom na slobodu i sigurnost. Odbor potvrđuje da su sloboda i sigurnost osobe jedna od najdragocjenijih prava na koje svatko ima pravo. U užem smislu, sve osobe s invaliditetom, a posebno osobe s intelektualnim teškoćama i psihosocijalnim teškoćama, imaju pravo na slobodu temeljem članka 14. Konvencije. Članak 14. Konvencije je u suštini odredba o nediskriminaciji. Ista određuje opseg prava na slobodu i sigurnost osobe u odnosu na osobe s invaliditetom, a zabranjuje svaku diskriminaciju na temelju invaliditeta u svojoj primjeni. Uslijed toga se članak 14. izravno odnosi na svrhu Konvencije, a to je osiguravanje potpunog i jednakog uživanja svih ljudskih prava i temeljnih sloboda svih osoba s invaliditetom i promicanje poštivanja njihovog urođenog dostojanstva.

Ova nediskriminativna priroda članka 14. je dokaz bliskog međuodnosa s pravom na jednakost i nediskriminaciju (članak 5.). Člankom 5. stavkom 1. se utvrđuje da su sve osobe jednake pred zakonom i imaju pravo na jednaku zaštitu zakona. Člankom 5. stavkom 2. se zabranjuju svi oblici diskriminacije na osnovi invaliditeta te se osobama s invaliditetom jamči jednaka i djelotvorna pravna zaštita od diskriminacije po svim osnovama.

In Portal