Izvanbračna zajednica partnera s invaliditetom

PITANJE: L. G. (41) Trebam informacije o mojim pravima. Živim u zajedničkom kućanstvu s partnerom i njegovom majkom, a oboje smo osobe s invaliditetom.

 

Imamo sina od četiri godine, ali nikada se nismo željeli vjenčati. Ni on ni ja ne vjerujemo u brak nakon iskustva koje smo prošli s bivšim supružnicima. Već neko vrijeme naša veza je u krizi, a partner mi čak prijeti kako će me izbaciti iz kuće ako se ne smirim. Žena sam s invaliditetom, nemam drugih primanja osim invalidnine i bojim se što ako do toga i dođe. Može li se naša veza tretirati kao izvanbračna zajednica?

ODGOVOR: Izvanbračna zajednica je zajednica neudane žene i neoženjenog muškarca koja traje najmanje tri godine, a kraće ako je u njoj rođeno zajedničko dijete ili je nastavljena sklapanjem braka. Izvanbračna zajednica stvara osobne i imovinske učinke kao bračna zajednica te se na nju na odgovarajući način primjenjuju odredbe Obiteljskog zakona o pravima i obvezama bračnih drugova, prava i obveze roditelja i djece, obveze uzdržavanja, imovinskih i drugih odnosa, odnosno odredbe drugih zakona kojima se uređuju odnosi u poreznim stvarima, osobni, imovinski i drugi bračni odnosi.

Očinstvo djeteta rođenog u izvanbračnoj zajednici upisuje se u maticu rođenih priznanjem ili utvrđivanjem očinstva. Očinstvo se može priznati na zapisnik pred matičarom, centrom za socijalnu skrb ili sudom. Po prestanku izvanbračne zajednice, izvanbračni drugovi koji imaju zajedničku maloljetnu djecu dužni su donijeti plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi. Plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi, može se potvrditi na sudu, kako bi stekao snagu ovršne isprave. Prije pokretanja sudskog postupaka u vezi s ostvarivanjem roditeljske skrbi, izvanbračni drugovi su dužni sudjelovati u postupku obveznog savjetovanja.

Ako izvanbračni drugovi nisu postigli sporazum tijekom obveznog savjetovanja, dobrovoljno mogu pokušati riješiti sporove u postupku obiteljske medijacije. Obvezno savjetovanje i obiteljsku medijaciju provodi centar za socijalnu skrb. Obiteljska medijacija može se provoditi i izvan sustava socijalne skrbi.

Ako je prestala izvanbračna zajednica, izvanbračni drug koji nema dovoljno sredstava za život ili ih ne može ostvariti od svoje imovine te nije sposoban za rad ili se ne može zaposliti, ima pravo na uzdržavanje od izvanbračnog druga. Tužba za uzdržavanje podnosi se najkasnije u roku od šest mjeseci od prestanka izvanbračne zajednice.

Obveza uzdržavanja u pravilu traje do godinu dana, osobito ako je izvanbračna zajednica trajala kratko, a prestaje i prije ako je osoba kojoj se plaća uzdržavanje sklopila novi brak ili izvanbračnu zajednicu te životno partnerstvo.
In Portal

 

Povezane vijesti