E –Konzultacije: Pacijenti mobitelom šalju podatke i dobivaju dijagnozu

Trenutačno je u projekt uključen 101 tim obiteljske medicine i 14 specijalističkih timova, a komunikacija liječnika i pacijenta je strogo zaštićena. Projekt će smanjiti gužve u čekaonicama

 

U Zagrebu će uskoro zaživjeti jedinstveni projekt “e-Konzultacije” i Dnevnik zdravlja, čime će pacijenti preko mobitela ili računala moći svojim liječnicima slati podatke o vrijednosti tlaka, pulsa, glukoze u krvi i brojne druge koje će automatski biti upisivane u karton, bez dolaska u ordinaciju, javlja Jutarnji.hr.

Oni koji nemaju kompjutere ili se ne snalaze na mobitelima, imat će u Domu zdravlja Centar u Runjaninovoj mogućnost pristupa ekranima posebno prilagođenim za jednostavno komuniciranje sa svojim liječnicima. Isto tako, liječnici obiteljske medicine moći će se kompjuterima povezati sa specijalistima, koji će onda procijeniti ima li smisla uopće pacijente naručivati na daljnje preglede.

Projekt pokreće Dom zdravlja Centar, time da će biti korištena europska sredstva na temelju projekta Carewell, a u konačnici bi moglo biti osigurano nekoliko stotina tisuća eura.

Naravno, u slučajevima kada je takva vrsta konzultacija prikladna. Pilot-projektom započeli smo u listopadu, i do sada nismo imali većih problema u radu sustava pa planiramo širenje i na druge zdravstvene ustanove s ciljem uključenja većeg broja specijalista u sustav.

"Trenutačno je u projekt uključen 101 tim obiteljske medicine i 14 specijalističkih timova Doma zdravlja Zagreb – Centar", kaže doc.dr. Antonija Balenović, ravnateljica Doma zdravlja Centar, te dodaje kako su u tijeku tehničke pripreme za projekt koji bi uskoro trebao zaživjeti.

Komunikacija između liječnika i pacijenata bit će zaštićena pa se nitko neće morati bojati da će podaci o zdravlju pojedinog pacijenta doći u krive ruke.

"Liječnici će istovremeno moći svojim pacijentima poslati, primjerice, obavijesti o radnom vremenu, o liječniku na zamjeni, o provedbi cijepljenja. Također, pacijente se može pozvati i na različite edukacije, radionice, provođenje određenih dijagnostičko-terapijskih postupaka kao što je, recimo, spirometrija.

Pojedine obavijesti mogu se grupirati prema određenim skupinama pacijenata s obzirom na dob, spol i dijagnozu pa će se tako određene informacije i obavijesti slati samo pacijentima koji boluju od šećerne bolesti, ili poslati obavijest samo ženama u dobi od 35 do 50 godina radi, primjerice, edukativnih razloga", objašnjava dr. Balenović.

Dnevnik zdravlja projekt je koji će omogućiti pacijentima Doma zdravlja Centar da razne vrijednosti upisuju direktno u medicinski karton te pacijenti neće morati, kao što je trenutačna praksa, donositi papiriće na kojima to piše. Dr. Balenović tvrdi da će se time spriječiti gubljenje podataka te pacijenti neće morati osobno dolaziti i gubiti vrijeme.

U planu su još mnoge novosti koje će omogućiti ulazak visoke tehnologije na velika vrata i u zagrebačko zdravstvo. Tako se planira i proširenje postavljanja ekrana koji omogućuju komunikaciju s liječnicima u drugim dijelovima grada, gdje će stariji ljudi, koji nisu naviknuti na mobitele i kompjutore, lakše moći komunicirati sa svojim liječnicima.

Aktivnosti usmjerene prema osvješćivanju sugrađana u individualnoj brizi za zdravlje, uz preventivne aktivnosti prilagođene stanju pojedinca korištenjem modernih tehnologija, pokazale su se ključnima u poboljšanju zdravstvenih ishoda stanovnika EU.

Zdravstveni ishodi i smrtnost od kardiovaskularnih i malignih bolesti u Hrvatskoj među najlošijima su u EU, a niti prema najnovijim podacima Eurostata nisu zadovoljavajući niti pokazuju trend popravka.

"Nužno je čim prije osmisliti strategiju koja će obuhvatiti stvarne probleme koji postoje u zdravstvu, a uvjereni smo da će realizacija ovog projekta, za koji postoji i interes zavoda Dr. Andrija Štampar, medicinskih fakulteta u Rijeci i Zagrebu, Ericsson Nikole Tesle i drugih institucija, pomoći da Zagrepčani lakše i brže dođu do najkvalitetnije zdravstvene usluge", kaže dr. Antonija Balenović, a prenosi Jutarnji.hr.

Anita Blažinović