Ima li osoba s invaliditetom pravo na invalidsku mirovinu a da pritom nema niti jedan dan radnog staža

PITANJE: Poštovani, imam stopostotno oštećenje sluha, na oba uha. Nemam radni staž, pa vas molim za informaciju imam li pravo na invalidsku mirovinu. Primam  socijalnu pomoć od 800 kuna. Hvala na odgovoru.


ODGOVOR: Nemate pravo na vlastitu invalidsku mirovinu ukoliko nikada niste bili u osiguranju (niste bili u radnom odnosu). Navedeno proizlazi iz članka 56. stavka 1. Zakona o mirovinskom osiguranju ("Narodne novine", broj 157/13, 151/14, 33/15, 93/15 i 120/16) koji kaže da pravo na invalidsku mirovinu ima osiguranik kod kojeg je djelomični ili potpuni gubitak radne sposobnosti nastao zbog bolesti ili ozljede izvan rada prije navršenih 65 godina života i ako mu navršeni mirovinski staž pokriva najmanje jednu trećinu radnog vijeka.
Što bi značilo da su uvjeti (moraju oba kumulativno biti ispunjena) za ostvarivanje invalidske mirovine sljedeći:
1. postojanje djelomičnog ili potpunog gubitka radne sposobnosti;
2. uvjet staža.
 Uvjet staža je zadovoljen kada navršeni mirovinski staž pokriva najmanje jednu trećinu radnog vijeka, ako je invalidnost nastala zbog bolesti i/ili ozljede izvan rada i to prije navršenih 65 godina života.
Kao radni vijek uzima se broj punih godina od dana kada je osiguranik navršio 20 godina života do dana nastanka invalidnosti (djelomičnog ili potpunog gubitka radne sposobnosti). Osiguraniku koji je nakon navršene 20. godine života završio preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij (viša stručna sprema stečena prema ranijim propisima), radni vijek računa se od navršene 23. godine života, a osiguraniku koji je završio preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij (visoka stručna sprema stečena prema ranijim propisima) od navršene 26. godine života.
Razdoblje radnog vijeka skraćuje se za razdoblje koje je osiguranik:
- proveo na dragovoljnom vojnom osposobljavanju ili obveznom služenju vojnog roka
- bio prijavljen kao nezaposlena osoba nadležnoj službi za zapošljavanje
Iznimka: za osiguranike kod kojih potpuni gubitak radne sposobnosti nastane prije navršene 30. odnosno 35. godine života potrebna je samo jedna, odnosno dvije godine staža osiguranja.
Iznimno: Ako je invalidnost osiguranika nastala zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti (bolesti uzrokovane radom), pravo na invalidsku mirovinu osiguranik stječe bez obzira na dužinu mirovinskog staža.
Izuzetak je osoba koja ima status hrvatskog branitelja - jedino netko tko ima status hrvatskog branitelja može ostvariti najnižu braniteljsku mirovinu bez da uopće ima radnog staža uz uvjet samo da ima minimalno 100 dana borbenog sektora i drugi uvjet je da je napunio 65 godina života, tada ima pravo na najnižu braniteljsku mirovinu koja iznosi oko 2,500 kn sukladno članku 49. stavku 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ("Narodne novine", broj 121/17).
U pitanju niste naveli imate li žive roditelje te imate li pravo na ostvarivanje obiteljske mirovine poslije smrti roditelja (sve o ostvarivanju obiteljske mirovine može se iščitati s naše web stranice posi.hr.
Ured pravobraniteljice za osobe s invaliditetom