Kako pomoći prijatelju koji postaje slijep i gdje ga uputiti?

PITANJE: N.O. (37) Javljam se iz neznanja i želje da pomognem prijatelju koji gubi vid. Liječnici tvrde da će uskoro potpuno oslijepiti.

 

Osoba sam koja se voli unaprijed pripremiti, pa trebam informacije koje će mu, siguran sam, pomoći. Tko i kako provodi edukaciju orijentacije i kretanja slijepe osobe u Centru za odgoj i obrazovanje "Vinko Bek"? Koje tehnike kretanja se mogu naučiti u Centru? Postoje li neki uvjeti za uključivanje u program Centra i koliko vremena je potrebno za njegovo svladavanje? Može li se tim programom slijepu osobu osposobiti za samostalno kretanje van kuće?

ODGOVOR: Program u Centru za odgoj i obrazovanje "Vinko Bek" provode stručnjaci koji su prošli dodatnu edukaciju iz orijentacije i kretanja osoba oštećena vida – peripatolozi. Svaki program osposobljavanja je individualan, a provodi se u raznim okruženjima – zatvorenom prostoru u kontroliranim uvjetima (zgrada Centra), na otvorenom, više ili manje kontroliranom prostoru (uži kvart Centra), te ostalim javnim pješačkim površinama. Ako osoba ne živi u Zagrebu, završni dio obuke provodi se u mjestu stanovanja. Ako se radi o djetetu ili srednjoškolcu koji je uključen u redovni sustav obrazovanja (neovisno o mjestu stanovanja), osposobljavanje se provodi u školi (zatvoreni prostor) i pripadajućim javnim pješačkim površinama (otvoreni prostor). Program je namijenjen djeci, mladeži te posebice odraslim osobama koje su u kasnijoj dobi izgubile vid. Uspješnim svladavanjem programa osobe oštećena vida postižu određenu razinu samostalnosti u kretanju, što je preduvjet za uspješan i neovisan život i potpunu integraciju ili reintegraciju u društvo. Orijentacija je sposobnost određivanja položaja svog tijela u prostoru te položaja i međusobnog odnosa predmeta u prostoru. Kretanje je sposobnost lokomotornog aparata da svlada udaljenost od polazišta do cilja. U peripatologiji su orijentacija i kretanje povezani i međusobno ovisni. Orijentacija i kretanje, odnosno peripatologija, je disciplina koja ima za cilj osposobiti osobu oštećena vida za samostalno, sigurno i učinkovito kretanje. Korisnik usluge može biti svaka osoba oštećena vida koja treba i želi samostalnost u kretanju. Program provode instruktori orijentacije i kretanja (peripatolozi), koji uz diplomu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta imaju završenu i od Fakulteta verificiranu edukaciju iz ovog područja.

Program se provodi individualno, u dogovoru s korisnikom i članovima njegove obitelji. Minimalno trajanje programa je 105 sati, ali može trajati i duže, ovisno o dobi i sposobnostima korisnika te intenzitetu poduke. Nakon 105 sati korisnik je najčešće osposobljen za samostalno kretanje, ali njegov instruktor uvijek mu je spreman pomoći kod novih situacija i puteva.

Tehnike orijentacije i kretanja

1. Kretanje uz pomoć videćeg vodiča

Osoba oštećena vida drži se za lakat videće osobe koja hoda pola koraka ispred nje. Nakon što se dobro uvježba, ova je tehnika veoma praktična i sigurna.

2. Kretanje uz pomoć dugog bijelog štapa

Štap je temelj samostalnog kretanja, a dobro svladana tehnika osnova je sigurnosti. U zatvorenom i otvorenom prostoru vježbaju se klizajuća i dodirna tehnika štapa.

3. Tehnika praćenja zida uz zaštitne tehnike

Ovo je tehnika za kretanje u zatvorenom prostoru bez bijelog štapa i pomoći vodiča.

4. Kretanje uz pomoć psa vodiča

Ovu uslugu pruža Hrvatska udruga za školovanje pasa vodiča i mobilitet.

5. Kretanje uz pomoć elektronskih pomagala

Elektronska pomagala prikupljaju podatke o preprekama izvan domašaja štapa, ali se mogu upotrebljavati samo kao pomoćno sredstvo uz bijeli štap.

In Portal

 

Povezane vijesti