Invaliditet mi ne predstavlja prepreku, no imam problem s društvenim kontaktima

PITANJE: Š. G. (26) Studiram, a invaliditet mi ne predstavlja prepreku u smislu tjelesnih aktivnosti, ali me učinio pomalo asocijalnim. Zato razmišljam pokušati volontirati. 


Nadam se da bi mi volontiranje pomoglo u socijalizaciji. Možete li mi točno odgovoriti što je volontiranje i koja su moja prava i obaveze odlučim li se biti volonter? Koje su obveze organizatora volontiranja?
ODGOVOR:
Ovisno o tome gdje želite volontirati, volonterski rad može imati izniman terapijski učinak. Česti su primjeri kad se volonteri potpuno promijene nakon što počnu raditi primjerice s djecom s teškoćama u razvoju. Volontiranje vam pomaže da vidite svijet van sebe i svojih problema, kroz  drugačiju perspektivu te vas može navesti da budete zahvalni za ono što imate, ali i da osvijestite vlastitu vrijednost sebe kao osobe. 
Volontiranje je dobrovoljno ulaganje osobnog vremena, truda, znanja i vještina kojim se obavljaju usluge ili aktivnosti za dobrobit druge osobe ili zajedničku dobrobit. Kod volontiranja ne postoji uvjet isplate novčane nagrade ili potraživanja druge imovinske koristi. Volontiranje se obavlja na način i pod uvjetima propisanim Zakonom o volontiranju. Volonter u skladu s odredbama Zakona o volontiranju ima pravo prije početka obavljanja volonterskih aktivnosti biti upoznat s uvjetima volontiranja, aktivnostima volontiranja i uslugama koje će pružati te pravima koja mu pripadaju na temelju Zakona o volontiranju i drugih propisa. Uz to, volonter ima pravo biti upoznat s odredbama Etičkog kodeksa volontera i etičkim normama bitnima za pojedini oblik volontiranja. Tijekom obavljanja aktivnosti volontiranja, volonter ima pravo na stručnu pomoć i podršku, primjerene i sigurne uvjete rada te zaštitnu opremu u skladu s naravi volonterskih usluga koje pruža. Volonter je obvezan ugovorene aktivnosti volontiranja obavljati u skladu sa stručnim propisima i etičkim pravilima te primljenim uputama organizatora volontiranja, osim uputa koje su opasne za život i zdravlje volontera ili drugih osoba, volonteru moralno neprihvatljive ili u suprotnosti s ugovorom o volontiranju.
Organizator volontiranja mora prije početka obavljanja aktivnosti upoznati volontera sa svim opasnostima koje su vezane uz specifični oblik volontiranja. Prema Zakonu o volontiranju volonter ne može obavljanje volonterskih usluga uvjetovati ispunjenjem neke činidbe ili stjecanjem imovine, novčane nagrade ili koristi. Prema tome, organizator volontiranja nema dužnost, ali ako želi može volonteru isplatiti određenu novčanu nagradu za obavljene poslove volontiranja.
Organizator volontiranja obvezan je osigurati volontera od profesionalne bolesti i posljedica nesreće za vrijeme volontiranja u slučaju volontiranja u uvjetima opasnim za život i zdravlje i kad je tako određeno ugovorom o volontiranju.
In Portal