Kako ostvariti prava iz sustava socijalne skrbi za dijete s teškoćama u razvoju

PITANJE: V. B. (30) Suprug i ja smo nezaposleni roditelji dvoje djece. Mlađi sin je dijete s teškoćama u razvoju i ima problema s motorikom. 


Vodimo ga na vježbe, ali dok se jedno od nas ne zaposli i vožnja javnim prijevozom predstavlja nam luksuz. Imamo li prava na neku pomoć i kako je ostvariti? Kome se obratiti za informacije o mogućnostima novčane naknade dok smo u ovoj teškoj situaciji?
ODGOVOR:
Uvjeti za ostvarivanje prava iz sustava socijalne skrbi utvrđeni su Zakonom o socijalnoj skrbi. Zahtjev za ostvarivanje prava   može podnijeti sam korisnik  ili   član njegove obitelji. Zahtjev se podnosi pismenim putem ili osobno, dolaskom korisnika u centar  za socijalnu skrb  gdje  možete dobiti sve  informacije o vrstama pomoći, načinu i uvjetima za njihovo ostvarivanje. 
Centar za socijalnu skrb informira korisnike i o drugim pružateljima usluga u lokalnoj zajednici i mogućnostima ostvarivanja prava izvan sustava socijalne skrbi.
Centar za socijalnu skrb  dužan je kada ima saznanja,  pokrenuti postupak po službenoj dužnosti i osigurati adekvatnu skrb osobama koje nisu u mogućnosti samostalno brinuti o svojim potrebama. Prava iz socijalne skrbi može ostvarivati samac, član obitelji ili obitelj bez prihoda, imovine i ušteđevine kojom može podmiriti svoje osnovne životne potrebe, djeca s teškoćama u razvoju i njihove obitelji i odrasle osobe s invaliditetom, starije i nemoćne osobe kojima je potrebna pomoć u zadovoljavanju osnovnih životnih potreba te druge osobe kojima je zbog siromaštva ili nepovoljnih osobnih i obiteljskih prilika  potrebna  pomoć u cilju otklanjanju rizika za socijalnu isključenost
Novčane naknade koje se mogu ostvariti su: zajamčena minimalna naknada,  naknada za troškove  stanovanja, pravo na troškove ogrjeva, naknada za osobne potrebe korisnika smještaja, jednokratne naknade, naknade u vezi s obrazovanjem, osobna invalidnina, doplatak za pomoć i njegu, status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja, naknada do zaposlenja.
In Portal

 

 

Povezane vijesti