Kao osoba s invaliditetom želio bih se baviti ekološkom proizvodnjom hrane

PITANJE: N. P. (37) Prije dvije godine imao sam moždani udar od kojeg su ostale teške posljedice i invaliditet.

 

Ipak, želim i pokušao bih se opet uz pomoć obitelji baviti poljoprivredom koja mi je do tada bila izvor prihoda i veliko zadovoljstvo. Bio sam van svega dugo vremena, ali s postupnim poboljšanjem zdravstvenog stanja počeo sam razmišljati kako početi ekološku proizvodnju. Zahvalan sam na svakoj informaciji, pa čekam odgovor.
ODGOVOR:
Ekološka proizvodnja (organska, biološka) je način proizvodnje hrane koji poštuje zakone koji vladaju u prirodi. To podrazumijeva proizvodnju hrane iz zdrave i cjelovite zajednice zemlje, biljaka i životinja.
U ekološkoj proizvodnji se ne koriste mineralna gnojiva, genetski modificirani organizmi, pesticidi i drugi sintetički kemijski preparati. Ekološka poljoprivredna proizvodnja smanjuje ljudski utjecaj na okoliš, dugoročno poboljšava kvalitetu tla i doprinosi povećanju biološke raznolikosti.
Pouzdani se ekološki proizvodni sustavi temelje na najvećoj mogućoj uporabi plodoreda, biljnih ostataka, stajskog gnojiva, zelene gnojidbe, mehaničke obrade tla, mineralnih stijena, te svih aspekata biološke kontrole štetnika u skladu s međunarodno usvojenim normama i načelima.
Pri ekološkom uzgoju životinja i biljaka odabiru se vrste otporne na bolesti, ali i vrste koje su prilagođene okolišu u kojem se vrši uzgoj. Kod stočarske proizvodnje, vodi se briga o dobrobiti životinja i njihovoj brojnosti ali i zadovoljavanju njihovih razvojnih, fizioloških i etoloških potreba.
Ekološka proizvodnja dio je opsežnog proizvodno-opskrbnog lanca, koji uključuje preradu, distribuciju i maloprodaju hrane. Svaka karika tog istog lanca dužna je voditi računa o povjerenju potrošača, zaštiti okoliša, kvaliteti i sigurnosti hrane ali i dobrobiti životinja.
Više informacija i smjernice za ekološku proizvodnju dostupne su vam na poveznici: https://ec.europa.eu/agriculture/organic/index_hr

In Portal

 

Povezane vijesti