Životno partnerstvo osoba s invaliditetom homoseksualne orijentacije

PITANJE: N. O. (27) Dvije godine sam u vezi s mladićem koji ima intelektualne teškoće. Zaposlen sam i imam priznato 60 posto invaliditeta. 

 

Moji i njegovi roditelji znaju za našu vezu, ali ne znam kako bi reagirali na našu želju o sklapanju životnog partnerstva. Moj partner je lišen poslovne sposobnosti i zanima me može li kao takav sklopiti životno partnerstvo? Svakako uskoro planiramo početi zajednički život i zanima me kakav će biti naš status u tom slučaju?
ODGOVOR:
Životno partnerstvo je zajednica obiteljskog života dviju osoba istog spola sklopljena pred nadležnim tijelom.  Životno partnerstvo može sklopiti punoljetna osoba, sposobna za rasuđivanje. Osoba lišena poslovne sposobnosti u davanju izjava koje se odnose na strogo osobna pitanja može sklopiti životno partnerstvo uz odobrenje skrbnika, a ako skrbnik odbije dati odobrenje, osoba može podnijeti prijedlog sudu za donošenje odluke o dopuštenju sklapanja životnog partnerstva.
Životno partnerstvo sklapa se u nazočnosti osoba koje namjeravaju sklopiti životno partnerstvo, matičara i dvaju svjedoka. Životno partnerstvo prestaje smrću životnog partnera, proglašenjem nestalog životnog partnera umrlim, poništajem i raskidom.
Neformalno životno partnerstvo dviju osoba istog spola koje nisu sklopile životno partnerstvo pred nadležnim tijelom dokazuje se na isti način i pod istim uvjetima kao i vanbračna zajednica.
Zakon regulira prava koja se temelje na postojanju životnog partnerstva  iz područja  nasljeđivanja, poreznog sustava, mirovinskog osiguranja, sustava socijalne skrbi, obveznog zdravstvenog osiguranja i zdravstvene zaštite, prava i obveza iz radnih odnosa, pristupa javnim i tržišnim uslugama te javnopravnog položaja. Neformalno životno partnerstvo u ostvarivanju prava  u pojedinim područjima stvara iste učinke, koji su posebnim propisima kojima se uređuju ta područja, priznati izvanbračnoj zajednici.
Najveći dio prava i obveza koje regulira Zakon tiču se socijalnih prava: prava na obiteljsku mirovinu, zdravstveno osiguranje preko životnog partnera/ice, prava i obveze uzdržavanja, jamči se sloboda kretanja i pripadajuća prava (azilantska zaštita, privremeni boravak, spajanje obitelji, stjecanje državljanstva) na čitavom području Europske unije, nediskriminacija i jednakost na tržištu javnih i privatnih usluga, osigurava ravnopravnost  u području stanovanja i poreznih olakšica, daje zaposlenim životnim partnerima/cama pravo na plaćeni dopust i njegu drugog partnera/ice, regulira nasljeđivanje kao i područja obiteljskog života i odnosa s djecom ukoliko žive u toj zajednici.
In Portal