Tko su tzv. humanitarci koji ostvaruju osobnu korist u akcijama za osobe s invaliditetom

PITANJE: T. Š. (50) Nikada u svom životu kao čovjek koji dobro zna i osjeća na vlastitoj koži što znači živjeti s invaliditetom nisam primao, a ni trebao ili tražio humanitarnu pomoć.

 

Razumijem osobe koje samo tako mogu ostvariti svoje potrebe za liječenjem ili tek pukim preživljavanjem. Baš iz tog razloga zanima me kako se zakonom definira humanitarna pomoć? Posebno tko nadzire one tzv. humanitarce koji pod nazivom humanitarnih akcija ostvaruju osobnu korist, pogotovo kad je riječ o osobama s invaliditetom?

ODGOVOR: Zakon o humanitarnoj pomoći (Narodne novine, broj 102/15), koji je stupio na snagu 1. studenoga 2015. godine, po prvi puta jasno definira pojmove korisnika humanitarne pomoći, organizatora prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći, stalnog prikupljatelja humanitarne pomoći, organizatora humanitarne akcije, te uvodi oznake vrsta sukladno svrhama prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći, koje moraju biti jasno istaknute na logotipu humanitarne akcije. Humanitarna pomoć u smislu navedenoga Zakona podrazumijeva prikupljena i pružena materijalna i financijska dobra te humanitarne aktivnosti u svrhu zaštite i spašavanja žrtava katastrofa i kriza izazvanih ljudskim djelovanjem, kao i prikupljena materijalna i financijska dobra i humanitarne aktivnosti u svrhu podmirivanja potreba socijalno osjetljivih skupina. Prikupljanjem i pružanjem humanitarne pomoći izražava se solidarnost prema članovima društva bez namjere stjecanja osobne i materijalne koristi.

Sukladno navedenomu Zakonu, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u području humanitarnog rada evidentira popis izdanih rješenja kojima se odobrava stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći koja su nadležni uredi državne uprave u županijama izdali pravnim osobama u Republici Hrvatskoj, te  popis izdanih rješenja kojima se odobrava provođenje humanitarne akcije koja su nadležni uredi državne uprave u županijama izdali organizatorima humanitarnih akcija u Republici Hrvatskoj.
Ministarstvo surađuje s uredima državne uprave u svim županijama te stoji na raspolaganju zainteresiranoj javnosti za tumačenje teksta Zakona o humanitarnoj pomoći.

In Portal