Kako ostvariti pravo na pristup informacijama

PITANJE: N.R. (33) Već drugu godinu čekam rješavanje svog statusa. Nakon što sam predao svu traženu dokumentaciju ministarstvu socijalne politike i mladih, opet ništa.

 

Nezaposlen sam, imam nekoliko dijagnoza i radno sam nesposoban. Mislio sam da ću dobiti invalidsku mirovinu, ali ništa. Od vas očekujem informaciju imam li pravo dobiti informacije od ministarstva kojem sam se javio? Jer poslali su mi do sada samo kratak dopis bez ikakvog rješenja. Što je s pravom na informaciju?

ODGOVOR: Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama. Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti i slobodnog pristupa, pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija, načelu jednakosti, načelu raspolaganja informacijom i načelu međusobnog poštovanja i suradnje te, sukladno članku 5. stavku 1. točki 5. Zakona 'obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom'.

Informacija, u smislu navedenog Zakona (članak 5. stavak 1. točka 3.), predstavlja 'svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra , neovisno o načinu na koji je prikazan (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis), koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti'.

Ne smatra se zahtjevom za pristup informacijama (članak 18. stavak 5. Zakona o pravu na pristup informacijama) traženje uvida u cjelokupni spis predmeta, objašnjenja ili uputa vezanih uz ostvarivanje nekog prava ili izvršavanje obveze, izrade analize ili tumačenja nekog propisa, kao ni stvaranje nove informacije.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Ministarstvu pisanim putem na adresu: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Trg Nevenke Topalušić 1, 10000 Zagreb.

In Portal