Kakve su mogućnosti korištenja zdravstvene zaštite izvan Hrvatske?

PITANJE: L.P. (29) Prošlo je šest godina od nesreće u kojoj sam ostala trajno nesposobna za rad. Imam sreću i dobila sam neočekivanu financijsku pomoć od rođakinje koju nisam ni viđala.

 

Želim to iskoristiti za putovanje u inozemstvo, pa me zanima kakve su mogućnosti korištenja zdravstvene zaštite izvan Republike Hrvatske?

ODGOVOR: Način korištenja zdravstvene zaštite i opseg prava ovise o državi privremenog boravka, odnosno da li se zdravstvene usluge koriste u državi članici Europske unije, u državi s kojom je Republika Hrvatska sklopila ugovor o socijalnom osiguranju ili u državi s kojom takav ugovor nije sklopljen. Pojedinim ugovorima za osiguranike upućene na rad u inozemstvo predviđeno je korištenje zdravstvene zaštite u punom opsegu (opseg u kojem zdravstvenu zaštitu koriste i osiguranici države u koju je osiguranik upućen). Kako bi tijekom boravka u inozemstvu u slučaju potrebe nesmetano koristili zdravstvene usluge, potrebno je prije odlaska u inozemstvo pribaviti Europsku karticu zdravstvenog osiguranja, ako se odlazi na područje Europske unije, ili tiskanicu/potvrdu o pravu na korištenje zdravstvene zaštite. Pravo na korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu osiguranih osoba pobliže se uređuje Pravilnikom o pravima, uvjetima i načinu korištenja prekogranične zdravstvene zaštite.

Za ostvarivanje prava na korištenje zdravstvene zaštite osiguranih osoba HZZO-a u državama s kojima Republika Hrvatska nije sklopila međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju, prije odlaska potrebno je pribaviti Potvrdu o pravu na korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu u mjesno nadležnom područnom uredu HZZO. Osigurana osoba dužna je prije odlaska podnijeti prijavu boravka u inozemstvu na propisanoj tiskanici T 4 koju predaje nadležnom područnom uredu HZZO-a te uplatiti poseban doprinos. Doprinos se plaća ovisno o trajanju boravka u inozemstvu i plaća se putem uplatnice koju ispunjava ovlašteni radnik Zavoda. Osoba u posjedu potvrde ima pravo na korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu samo za slučaj hitne medicinske pomoći kako bi se otklonila neposredna opasnost po život i zdravlje. Ako u tom smislu koristi zdravstvenu zaštitu, mora se odmah javiti nadležnom područnom uredu Zavoda radi praćenja zdravstvenog stanja i ocjene potrebe povratka (prijevoza) u Republiku Hrvatsku, ako joj to njeno zdravstveno stanje omogućava. Troškove podmiruje osobno uz mogućnost naknade u stvarnom iznosu troškova nakon što predoči medicinsku i računsku dokumentaciju prevedenu na hrvatski jezik.

U slučaju da se prije odlaska ne pribavi Potvrda o pravu na korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu, HZZO ne naknađuje troškove čak i u slučaju korištenja hitne medicinske pomoći.

In Portal

 

Povezane vijesti