Prava osoba s invaliditetom iz sustava socijalne skrbi

PITANJE: N. P. (30) Poštovani, osoba sam s invaliditetom i jako teško živim. Ipak, pokušavam raditi koliko mogu.

 

Baš stoga me iznenađuje kada čujem koliko se puno izdvaja za razna socijalna davanja. S obzirom na moj invaliditet dobivam jako malo i nedovoljno za normalan život i sve potrebno. Stoga vas molim odgovor - tko sve u ovoj državi ima pravo na primanja iz sustava socijalne skrbi?

ODGOVOR: Korisnici prava u sustavu socijalne skrbi temeljem Zakona o socijalnoj skrbi su:samac i kućanstvo koji nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba, a nisu ih u mogućnosti ostvariti svojim radom, primitkom od imovine, od obveznika uzdržavanja ili na drugi način.

Dijete bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi, mlađa punoljetna osoba, dijete žrtva obiteljskog, vršnjačkog ili drugog nasilja, dijete žrtva trgovanja ljudima, dijete s teškoćama u razvoju, dijete i mlađa punoljetna osoba s problemima u ponašanju, dijete bez pratnje koje se zatekne izvan mjesta svog prebivališta bez nadzora roditelja ili druge odrasle osobe koja je odgovorna skrbiti o njemu te dijete strani državljanin koje se zatekne na teritoriju Republike Hrvatske bez nadzora roditelja ili druge odrasle osobe koja je odgovorna skrbiti o njemu.

Trudnica ili roditelj s djetetom do godine dana života bez obiteljske podrške i odgovarajućih uvjeta za život. Obitelj kojoj je zbog poremećenih odnosa ili drugih nepovoljnih okolnosti potrebna stručna pomoć ili druga podrška. Odrasla osoba s invaliditetom koja nije u mogućnosti udovoljiti osnovnim životnim potrebama.

Odrasla osoba žrtva obiteljskog ili drugog nasilja te žrtva trgovanja ljudima. Osoba koja zbog starosti ili nemoći ne može samostalno skrbiti o osnovnim životnim potrebama. Osoba ovisna o alkoholu, drogama, kockanju i drugim oblicima ovisnosti. Druge osobe koje ispunjavaju uvjete propisane Zakonom o socijalnoj skrbi.

In Portal