Iscrpljen sam od mnogobrojnih nuspojava koje prate moj invaliditet

PITANJE: E. Z. (34) Osjećam se iscrpljen od stalnih pokušaja suočavanja s mnogobrojnim nuspojavama svog invaliditeta i bolesti.

 

Supruga i roditelji nastoje održati sliku normalnog života, no ja već odavno nisam ni sjena osobe koja je živjela ispunjeno i sretno svaki dan. Imam potrebu otvoreno razgovarati s liječnikom, no brine me hoće li on moja razmišljanja podijeliti s mojom obitelji. Mislim kako svi skrivaju moje pravo stanje, pa me zanima imam li pravo uvida u medicinsku dokumentaciju? Ukaže li se potreba, mogu li zatražiti promjenu liječnika?

ODGOVOR: Podaci koje liječnik sazna o pacijentu koji mu se obrati za pomoć, a odnose se na pacijentovo zdravstveno stanje, liječnik mora čuvati kao liječničku tajnu koju može otkriti, ako posebnim zakonom nije drugačije propisano, samo uz odobrenje pacijenta, roditelja ili skrbnika za malodobne osobe, a u slučaju pacijentove psihičke nesposobnosti ili smrti, uz odobrenje uže obitelji, skrbnika ili zakonskog zastupnika.

Liječnička tajna profesionalna je tajna jer obuhvaća podatke o osobnom i obiteljskom životu pacijenta za koje je liječnik saznao prilikom obavljanja svoje profesije. Kad ne bi postojala dužnost čuvanja liječničke tajne doveo bi se u pitanje odnos uzajamnog povjerenja između liječnika i pacijenta, odnosno narušila bi se zaštita pacijentove intime koju je svaki liječnik obvezan čuvati i temeljem etičkih načela koja prožimaju liječničku djelatnost.

Sukladno Zakonu o zaštiti prava pacijenata (Narodne novine,  broj 169/04 i 37/08) pacijent ima pravo na pristup cjelokupnoj medicinskoj dokumentaciji koja se odnosi na dijagnostiku i liječenje njegove bolesti te o svom trošku zahtijevati presliku cjelokupne medicinske dokumentacije.
U slučaju smrti pacijenta pravo na uvid u medicinsku dokumentaciju i njenu presliku imaju njegov bračni ili izvanbračni drug, punoljetno dijete, roditelj, punoljetni brat ili sestra te zakonski zastupnik, odnosno skrbnik pacijenta.

Sukladno Pravilniku o načinu ostvarivanja prava na slobodan izbor doktora medicine i dentalne medicine primarne zdravstvene zaštite svim osiguranim osobama Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje je osigurana mogućnost slobodnog izbora i promjene doktora medicine i doktora stomatologije primarne zdravstvene zaštite.

In Portal