Samohrana sam majka djevojčice s teškoćama u razvoju koja će uskoro morati obaviti složenu operaciju

PITANJE: Š. Z. (29) Samohrana sam majka djevojčice s teškoćama u razvoju koja će uskoro morati obaviti složenu operaciju koja zahtjeva boravak u bolnici.

 

Zanima me imam li pravo biti uz nju u bolnici s obzirom na to da živimo van grada. Također me zanima hoće li mi se odobriti boravak uz nju za vrijeme rehabilitacije nakon operacije? I što će biti s mojom plaćom za vrijeme spriječenosti za rad?
ODGOVOR:
Roditelj ima pravo na smještaj uz dijete na bolničkom liječenju ovisno o dobi djeteta i vrsti njegove bolesti.

U slučaju bolničkog liječenja maloljetnika, ovisno o njegovoj dobi ili vrsti bolesti, jedan roditelj ima pravo na smještaj uz dijete.

Za vrijeme smještaja uz dijete roditelj nije obvezan sudjelovati u troškovima zdravstvene zaštite, a ako u skladu sa Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju možete ostvariti pravo na naknadu plaće, imate pravo i na naknadu plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad radi njege djeteta.
Na prijedlog izabranog doktora primarne zdravstvene zaštite, a na osnovi mišljenja doktora specijalista određene specijalnosti, liječničko povjerenstvo Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) iznimno može odobriti boravak uz dijete u specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju osiguranoj osobi određenoj za pratitelja djeteta (roditelju ili osobi koja skrbi o djetetu) u sljedećim slučajevima: kad se provodi točno određen i utvrđen program 'mama - dijete' za izobrazbu roditelja, odnosno skrbnika, za dijete do navršene treće godine života, kad postoji potreba dojenja djeteta (majci djeteta) ili kad je u provođenju bolničke medicinske rehabilitacije djeteta s posebnim zdravstvenim potrebama potrebna prisutnost roditelja, odnosno skrbnika.
Iznimno, bez potrebe prethodnog odobrenja liječničkog povjerenstva HZZO-a, pravo na boravak uz dijete, ovisno o odgovarajućim smještajnim kapacitetima specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju, ima osigurana osoba majka djeteta pod uvjetom da je jedina prehrana djeteta majčino mlijeko, odnosno da postoji potreba dojenja djeteta koji utvrđuje izabrani doktor djeteta, odnosno doktor ugovorne bolničke zdravstvene ustanove u kojoj se dijete liječi, osigurana osoba – jedan od roditelja djeteta s teškoćama u razvoju koje o tome u skladu s posebnim propisima posjeduje odgovarajuće rješenje nadležnog tijela, odnosno nalaz i mišljenje nadležnog tijela vještačenja.
Pratitelj djeteta s posebnim zdravstvenim potrebama pravo ostvaruje na osnovi iste uputnice kojom je dijete upućeno na bolničko liječenje. Ako bolnica nema kapaciteta za smještaj roditelja, HZZO roditeljima, pod određenim uvjetima, priznaje pravo na naknadu troškova smještaja.

U slučaju da ugovorna bolnička zdravstvena ustanova nema smještajnih kapaciteta, roditelj djeteta ostvaruje pravo na naknadu troškova smještaja do maksimalnog iznosa po danu u visini neoporezivog iznosa dnevnice za službeno putovanje u zemlji (za mjesto udaljeno najmanje 30 kilometara i koje službeno putovanje traje više od 12 sati dnevno) utvrđene Pravilnikom o porezu na dohodak, odnosno u visini od 170 kuna po danu.

Zahtjev se podnosi nadležnom regionalnom uredu ili područnoj službi HZZO-a, a zahtjevu je potrebno priložiti dokaz da bolnica nema kapaciteta i da je roditelj boravio uz dijete.

In Portal