Osoba sam sa stopostotnim invaliditetom, a zbog sukoba u obitelji dospio sam u Dom socijalne skrbi

PITANJE: M. P. (34) Stalni sukobi u obitelji i alkoholizam roditelja doveli su me do mjesta gdje sada živim.

 

Osoba sam sa stopostotnim invaliditetom i opravdano nezadovoljan uslugom koja mi se pruža u domu socijalne skrbi. Ne znam kome se obratiti i iznijeti svoje probleme. Pokušao sam razgovarati s jednom djelatnicom ustanove u kojoj živim, ali ona nije poduzela ništa u vezi mojih pritužbi.

Nisam konfliktna osoba i tražim samo poštivanje svojih osnovnih potreba. Možete li mi savjetovati kome se trebam obratiti i iznijeti svoje probleme? Postoji li netko tko štiti naša ljudska prava i imamo li mi osobe s invaliditetom, napuštene od obitelji, pravo na njih?

ODGOVOR: Ljudska prava su temelj slobode, pravde i mira, standardi bez kojih ljudi ne bi mogli živjeti dostojanstveno kao ljudska bića. U Republici Hrvatskoj se veliki značaj pridaje zaštiti ljudskih prava te je stoga pravo na podnošenje predstavke i pritužbe zajamčeno Ustavom (čl. 46. Ustava Republike Hrvatske).

Ustav ne postavlja uvjete ni ograničenja glede osobe koja ima pravo na podnošenje predstavke i pritužbe. Podnošenje predstavki i pritužbi je slobodno i zbog njihovog podnošenja fizičke i pravne osobe ne smiju trpjeti štetne posljedice niti zbog toga mogu biti pozvane na odgovornost, osim ako tom radnjom učine kažnjivo djelo.
Institut predstavke i pritužbe, odnosno pravo stranaka na podnošenje predstavki i pritužbi te njihovo pravo na dobivanje odgovora od državnog tijela, regulirano je čl. 20. Zakona o socijalnoj skrbi.
Na temelju članka 63. stavka  2. Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine, br. 150/2011 i 12/2013) Vlada Republike Hrvatske je donijela Uredbu o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva socijalne politike i mladih (Narodne novine, broj 102/13).
U skladu s člankom 48. Uredbe predviđeno je ustrojstvo Službe za predstavke i pritužbe u Sektoru za  nadzor i predstavke Uprave za provedbu socijalne politike, organizaciju i nadzor ustanova.

Služba za  predstavke i pritužbe postupa po predstavkama i pritužbama građana te upitima drugih tijela; prati stanje o korisnicima i pravima u socijalnoj skrbi te predlaže mjere za unaprjeđivanje zadovoljavanja potreba u socijalnoj skrbi; sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona i drugih propisa iz područja socijalne skrbi te izrađuje izvješća i očitovanja u svezi s primjenom zakona i drugih propisa.
Pritužbu na usluge u domu socijalne skrbi podnesite ravnatelju ili drugoj odgovornoj osobi u ustanovi socijalne skrbi.

Ako kao korisnik niste zadovoljni poduzetim mjerama, možete Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku podnijeti pritužbu na rad pružatelja usluge. Ako je pritužba osnovana, Ministarstvo će dati upute pružatelju usluga kako treba postupiti i odrediti rok u kojem je pružatelj usluge dužan dostavite obavijest o poduzetim radnjama.

In Portal

 

Povezane vijesti