Na što osobe s invaliditetom trebaju obratiti pažnju prilikom potpisivanja ugovora o radu

PITANJE: M. P. (23) Počinjem raditi za mjesec dana i to mi je prvi posao. Znate i sami kako je teško dobiti posao, posebno meni s invaliditetom, pa imam neka pitanja.

 

Ovo mi je prvo radno mjesto i zanima me na što trebam obratiti pažnju kod potpisivanja ugovora o radu? Što mora sadržavati ugovor?

ODGOVOR: Ugovorom o radu zasniva se radni odnos - na neodređeno ili određeno vrijeme. Svaki od ta dva oblika ugovora može biti na puno ili nepuno radno vrijeme. Ugovor o radu se sklapa u pisanom obliku.

Ako s poslodavcem niste potpisali ugovor o radu, prije nego što počnete raditi on vam je obvezan uručiti pisanu potvrdu o sklopljenom ugovoru. Ne izda li vam tu potvrdu ili u propisanom roku s vama ne sklopi pisani ugovor o radu, smatra se da je poslodavac sklopio ugovor o radu na neodređeno vrijeme.
Poslodavac vam prema Zakonu o radu u roku od osam dana od isteka roka za prijavu na obvezna osiguranja mora uručiti primjerak prijave na obvezno zdravstveno i mirovinsko osiguranje.

Svaki ugovor o radu mora sadržavati odredbe o: strankama te njihovu prebivalištu, odnosno sjedištu; mjestu rada, a ako ne postoji stalno ili glavno mjesto rada, napomenu da se rad obavlja na različitim mjestima; nazivu, naravi ili vrsti rada na koji se radnik zapošljava ili kratak popis ili opis poslova; danu početka rada; očekivanom trajanju ugovora u slučaju sklapanja ugovora o radu na određeno vrijeme; trajanju plaćenog godišnjeg odmora na koji radnik ima pravo, odnosno načinu određivanja trajanja toga odmora; otkaznim rokovima kojih se mora pridržavati radnik, odnosno poslodavac; osnovnoj plaći, dodacima na plaću te razdobljima isplate primanja na koja radnik ima pravo; trajanju redovnog radnog dana ili tjedna.

In Portal

 

Povezane vijesti