Imam li pravo na osobnu invalidninu i ako imam druga primanja?

PITANJE: E. Z. (34) U invalidskoj sam mirovini od 2010. godine i do sada nikada nisam tražio invalidninu. Povremeno radim preko ugovora o autorskom djelu i to mi je dovoljno za život.

 

Stanujem s roditeljima i planiram kupovinu vlastitog stana u Zagrebu. Znam da je došlo do promjena u zakonu, pa mi odgovorite imam li pravo na invalidninu s obzirom na svoja primanja? Hoću li imati pravo ako postanem vlasnik stana? Gdje se trebam javiti i podnijeti zahtjev za invalidninu, naravno ako imam na nju pravo?

ODGOVOR: Pravo na osobnu invalidninu priznaje se osobi s teškim invaliditetom ili drugim teškim trajnim promjenama u zdravstvenom stanju, u svrhu zadovoljavanja osnovnih životnih potreba, te potrebe uključivanja u svakodnevni život zajednice.

Vrstu i težinu invaliditeta, te vrstu i težinu promjene u zdravstvenom stanju propisuje Pravilnik o sastavu i načinu rada tijela vještačenja u postupku ostvarivanja prava iz socijalne skrbi i drugih prava po posebnim propisima (NN 79/14). Osobna invalidnina za osobu koja nema vlastiti prihod iznosi mjesečno 300 posto osnovice iz čl. 27. stavka 2. Zakona o socijalnoj skrbi, a koja osnovica iznosi 500 kuna. Ako osoba ostvaruje prihod po bilo kojoj osnovi, osobna invalidnina utvrđuje se kao razlika između iznosa od 300 posto osnovice i prosječnog prihoda ostvarenog u prethodna tri mjeseca prije mjeseca u kojem je podnesen zahtjev, odnosno u kojem je pokrenut postupak po službenoj dužnosti.

U prihod se ne uračunava: plaća, autorski honorar, zajamčena minimalna naknada, naknada za troškove stanovanja, mirovina do iznosa najniže, odnosno minimalne mirovine za 40 godina mirovinskog staža, ortopedski dodatak, sredstva za uzdržavanje koje ostvaruje dijete na temelju propisa o obiteljskim odnosima, stipendija za školovanje učenika ili studenta dok traje redovito školovanje ili studiranje i doplatak za djecu.

Pravo na osobnu invalidninu ne može se priznati: osobi koja osobnu invalidninu ostvaruje po drugoj osnovi, osobi koja ima u vlasništvu drugi stan ili kuću, osim stana ili kuće koju koristi za stanovanje, a koji može otuđiti ili iznajmiti i time osigurati sredstva za uključivanje u zajednicu, osobi koja ima u vlasništvu poslovni prostor koji ne koristi za obavljanje registrirane djelatnosti, djetetu ili odrasloj osobi kojoj je priznata usluga smještaja ili organiziranog stanovanja sukladno odredbama ovoga Zakona ili drugim propisima, osobi kojoj je priznato pravo na doplatak za pomoć i njegu sukladno odredbama ovoga Zakona ili na temelju drugih propisa.

Zahtjev za priznavanje prava na osobnu invalidninu u Zagrebu podnosi se u mjesno nadležnoj Podružnici Centra za socijalnu skrb Zagreb prema prebivalištu podnositelja zahtjeva.

In Portal