Dijagnosticirana mi je rijetka bolest koja dovodi do invaliditeta, a ipak do danas nisam pronašao pravi lijek

PITANJE C. I. (30) Nedavno mi je dijagnosticirana rijetka bolest i od tada traje potraga za lijekom koji bi mi olakšao i usporio napredovanje bolesti koja dovodi do invaliditeta.

 

Trenutno se pokušavam liječiti homeopatskim pripravcima i akupunkturom, no želio sam izbjeći bilo kakve lijekove. Ipak, svjestan sam i osjećam kako bolest mijenja mene i moje tijelo. Počeo sam piti predložene lijekove, ali neke moram plaćati i preskupi su za moja primanja.

Predlažu mi kao zamjenu generički lijek koji je jeftiniji.  Sumnjam u njihovo djelovanje, jer je razlika u cijeni jako velika. Stoga me zanima može li generički lijek biti jednake kvalitete i hoće li djelovati jednako dobro kao originalni?

ODGOVOR: Liječenje lijekovima je dio moderne medicine. Prema definiciji u najširem smislu, lijek je svaka tvar ili mješavina tvari namijenjena liječenju ili sprječavanju bolesti kod ljudi te svaka tvar ili mješavina tvari koja se može primijeniti na ljudima u svrhu obnavljanja, ispravljanja ili prilagodbe fizioloških funkcija ili postavljanja medicinske dijagnoze.

Stvaranje novoga lijeka dugotrajan je i skup proces. Počevši od ulaganja u istraživanja i razvoj, preko opsežne kliničke studije o djelotvornosti i neškodljivosti lijeka, do njegove promocije na tržištu i edukacije, mnogo je razloga za visoke cijene originalnih lijekova, koji upravo zbog cijene često nisu dostupni velikom broju bolesnika. Mnogi negoduju već pri spomenu da bi im liječnik mogao propisati jeftiniji lijek, odnosno generički umjesto originalnog lijeka. To je potpuno pogrešno shvaćanje, jer generički lijek ima isto djelovanje kao i originalni, jednako je učinkovit i siguran, a u rezultatima liječenja nema razlike.

Generički lijek, uz uvjet da se poštuju sve zakonske norme proizvođačke i kliničke prakse su  identični originalnom lijeku u dozi, neškodljivosti, načinu primjene, kvaliteti, obliku i indikacijama. Djelotvorna (ljekovita) tvar je ista, a pomoćne tvari koje služe u oblikovanju lijeka (tableta, kapsula, sirupa…) mogu biti različite. Zbog toga će generički lijek možda imati nešto drugačiji izgled, boju ili okus, no u kvaliteti liječenja on se zbog toga ne razlikuje od originalnoga.

Generički i originalni lijekovi imaju i različita pakiranja i nazive jer svaki proizvođač ima zaštićeno ime svog lijeka. Stoga, ako u ljekarni nema lijeka koji vam je propisao vaš liječnik, ljekarnik vam može ponuditi isti lijek drugog proizvođača. Kvalitetu lijeka koji je dobio odobrenje (registraciju), osim samog proizvođača, strogo nadziru i potvrđuju državne agencije zadužene za kontrolu lijekova te Ministarstvo zdravlja, a standardi kvalitete originalnog i generičkog lijeka su identični. No razlike ipak ima, a to su pomoćne tvari koje mogu utjecati na brzinu i stupanj resorpcije aktivne tvari iz određenog farmaceutskog oblika.

Glavna prednost generičkih lijekova je što omogućavaju jednako kvalitetno, a jeftinije liječenje svima.

In Portal

 

Povezane vijesti