Muškarac s invaliditetom koji s partnerom želi sklopiti životno partnerstvo

PITANJE: B. P. (30) Živim s partnerom istog spola. Naša je veza bila šok za njegovu obitelj, još i veći s obzirom na moj tjelesni invaliditet.

 

Stanujemo u stanu mojih roditelja, koji su sretni ako sam ja sretan, i ne postavljaju pitanja. Odlučili smo sklopiti životno partnerstvo, pa nas zanima koji su uvjeti i potrebni dokumenti? S obzirom na mjesto stanovanja, odnosno na udaljenost od većeg grada, zanima me gdje je to moguće u RH, koliko traje postupak i visina pristojbi?

ODGOVOR: Životno partnerstvo je zajednica obiteljskog života dviju osoba istog spola sklopljena pred matičarem. U Republici Hrvatskoj životno partnerstvo sklapa se u nazočnosti osoba koje namjeravaju sklopiti životno partnerstvo, matičara i dva svjedoka. Životno partnerstvo je sklopljeno kad osobe izjave pristanak na sklapanje životnog partnerstva.
Da bi sklopljeno životno partnerstvo imalo pravne učinke i bilo valjano, moraju biti ispunjeni sljedeći uvjeti: da su osobe koje namjeravaju sklopiti životno partnerstvo istog spola, da su osobe izjavile svoj pristanak za sklapanje životnog partnerstva i da je životno partnerstvo sklopljeno pred matičarom. Životno partnerstvo može sklopiti osoba koja je navršila 18 godina života. Životno partnerstvo može sklopiti i osoba lišena poslovne sposobnosti u davanju izjava koje se odnose na strogo osobna stanja, uz odobrenje skrbnika.
Životno partnerstvo ne može sklopiti: osoba koja nije navršila 18 godina života, osoba nesposobna za rasuđivanje, osobe koje su međusobno krvni srodnici u ravnoj lozi, a u pobočnoj lozi do četvrtog stupnja, osoba koja je već u životnom partnerstvu ili u braku.

Svjedok pri sklapanju braka može biti svaka punoljetna i poslovno sposobna osoba. Kod prijave namjere sklapanja životnog partnerstva, matičar će u dogovoru s osobama koje namjeravaju sklopiti životno partnerstvo odrediti dan za sklapanje životnog partnerstva. Dan za sklapanje životnog partnerstva može se odrediti u razdoblju od 30. do 45. dana od dana prijave namjere sklapanja životnog partnerstva. Iznimno, kad za to postoje opravdani razlozi, životno partnerstvo se može sklopiti i prije 30. dana od dana prijave namjere sklapanja životnog partnerstva.
Prilikom sklapanja životnog partnerstva osobe koje namjeravaju sklopiti životno partnerstvo mogu se sporazumjeti: da svako zadrži svoje prezime, da kao zajedničko prezime uzmu prezime jednog od njih, da kao zajedničko uzmu oba prezimena i odluče koje će prezime upotrebljavati na prvom, a koje na drugom mjestu, da svaki od njih uz svoje prezime uzme i prezime životnog partnera i odluči koje će upotrebljavati na prvom, a koje na drugom mjestu.

Za hrvatske državljane matičari u aplikaciji po službenoj dužnosti utvrđuju da li je osoba u braku odnosno životnom partnerstvu. Matičaru se obavezno daje se na uvid isprava o identitetu, a matičar ih može fotokopirati, ali ne na trošak stranke, dok druge isprave matičar može zahtijevati iznimno, ovisno o pojedinačnim slučajevima.
 Osobe koje namjeravaju sklopiti životno partnerstvo dužne su platiti ukupno 210 kuna: upravnu pristojbu u iznosu od 70 kuna za prijavu sklapanja životnog partnerstva, upravnu pristojbu u iznosu od 140 kuna za čin sklapanja životnog partnerstva pred matičarom .

Ako životno partnerstvo želite sklopiti izvan službenih prostorija, trebate platiti i posebnu naknadu koja ovisi o udaljenosti mjesta sklapanja životnog partnerstva od službene prostorije, vremenu sklapanja životnog partnerstva te sklapanju životnog partnerstva nedjeljom, na blagdane ili neradnim danima.
Za mjesto sklapanja životnog partnerstva može se odabrati bilo koje mjesto u Republici Hrvatskoj.

In Portal