Iako sam osoba s invaliditetom, sestrična mi stvara probleme s vlasništvom nekretnine

PITANJE: C.P. (36) Iznenadilo me kada mi je sestrična koja rijetko kontaktira sa mnom i mojom majkom rekla da očekuje dio novaca nakon što prodam stan.

 

Majka mi je jako bolesna, živimo od njezine mirovine i moje invalidnine. Znam da ću nakon što se dogodi ono najgore i izgubim majku morati prodati stan. Prevelik je za mene i ne mogu plaćati tolike režije. Nakon što sam mami rekla o razgovoru sa sestričnom, ona je sa mnom sklopila ugovor o kupoprodaji. Nadam se tako vlasništvo automatski prelazi na mene. Jesam li u pravu? Nakon sestričnine izjave bojim se što će biti u budućnosti.

ODGOVOR: Pravo vlasništva nekretnine može se steći: pravnim poslom (ugovor o kupoprodaji, ugovor o darovanju i slično), odlukom suda, odnosno druge nadležne vlasti, nasljeđivanjem i zakonom. Sklapanjem ugovora o kupoprodaji ne znači da ste postali vlasnikom nekretnine. Naime, Pravo vlasništva nekretnine ne stječe se automatski, nego upisom u zemljišne knjige i to temeljem isprava koje ispunjavaju sve opće i posebne pretpostavke propisane zakonom.

Prijedlog za upis prava vlasništva se podnosi zemljišnoknjižnom odjelu nadležnog općinskog suda prema mjestu gdje se nalazi nekretnina. Također, omogućeno je i podnošenje elektroničkog prijedloga za upis u zemljišnu knjigu, neovisno gdje se nekretnina nalazi, putem svih javnih bilježnika u Republici Hrvatskoj te putem odvjetnika koji su zatražili takvu mogućnost.

Za elektroničko podnošenje prijedloga za upis predviđeno je plaćanje sudske pristojbe u iznosu umanjenom 50 posto u odnosu na propisanu sudsku pristojbu za podnošenje prijedloga za upis (članak 7., Zakona o sudskim pristojbama ('Narodne novine', broj 118/2018.).

Za upis prava vlasništva nekretnine na temelju ugovora o kupoprodaji potrebno je dostaviti:  prijedlog za upis u dva primjerka, kupoprodajni ugovor (u izvorniku ili ovjerenoj preslici), ovjerenu tabularnu izjavu prodavatelja (ako nije sastavni dio ugovora ili izjava nije sadržana u prijedlogu za upis), dokaz o državljanstvu kupca (domovnica, osobna iskaznica, putovnica), sudsku pristojbu od 250 kuna ili dokaz o oslobođenju od plaćanja sudske pristojbe.

Ako prijedlog za upis prava vlasništva ne podnesete u roku od 60 dana od dana stjecanja uvjeta za upis tog prava u zemljišnu knjigu ili knjigu položenih ugovora, obračunat će vam se pristojba u peterostrukom iznosu.

Nakon što se predaju svi potrebni dokumenti i dobije urudžbeni broj, status predmeta može se provjeravati i putem stranica Ministarstva pravosuđa.

In Portal

 

Povezane vijesti